W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej

RSS

U C H W A Ł A  Nr ______. 2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia_______________ 2013

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Szotkowickiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Szotkowickiej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 2000/50 o pow. 0.1011 ha

- 2001/50 o pow. 0.0858 ha,

- 2002/50 o pow. 0.0842 ha,

- 2003/50 o pow. 0.0856 ha,

- 2004/50 o pow. 0.0885 ha,

- 2005/50 o pow. 0.0937 ha,

- 2006/50 o pow. 0.1062 ha,

obręb Moszczenica, k. m. 6, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00007502/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, wraz z udziałem wynoszącym 1/7 w działce 1999/50 o powierzchni 0.1098 ha, obręb Moszczenica, k. m. 6, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00045029/6 która stanowi drogę wewnętrzną komunikującą działki o przeznaczeniu budowlanym.

  § 2                                                                                       

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki

- 2000/50 o pow. 0,1011 ha

- 2001/50 o pow. 0,0858 ha,

- 2002/50 o pow. 0,0842 ha,

- 2003/50 o pow. 0,0856 ha,

- 2004/50 o pow. 0,0885 ha,

- 2005/50 o pow. 0,0937 ha,

- 2006/50 o pow. 0,1062 ha,

obręb Moszczenica, k. m. 6, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00007502/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, położonej przy ul. Szotkowickiej, wraz z udziałem wynoszącym 1/7 w działce 1999/50 o powierzchni 0.1098 ha, obręb Moszczenica, k.m. 6, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00045029/6, która stanowi drogę wewnętrzną komunikującą działki o przeznaczeniu budowlanym.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/123 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.06.2007 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 161 poz. 3002 z dnia 26.09.2007 działki znajdują się w strefie 34 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezydent przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.

 

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 22.03.2013 10:47
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 295
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.