W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie umorzenia należności budżetowych

RSS

PROJEKT

Uchwała Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój z dnia .................... r.

 

w sprawie umorzenia należności budżetowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240) oraz
§ 9 ust.1 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 Uchwały Nr LI/650/2010 Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie-Zdrój, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. z 2010 r. Nr 59, poz. 979) po pozytywnej opinii Komisji Skarbu.

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

 

Umorzyć wierzytelność dłużnika osoby fizycznej w kwocie:

-       zaległość główna                    21.021,71 zł

-       zaległość odsetkowa              20.813,18 zł

-       ogółem zaległość                   41.834,89 zł

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr LI/650/2010 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie-Zdrój, mających charakter cywilnoprawny, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój może umorzyć wierzytelność między innymi
w niżej wymienionych przypadkach.

 

§ 3 ust. 1

Umorzenie należności z urzędu stosuje się:

1/ w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

 

§ 9 ust. 1 pkt 3

1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

3/ Rada Miasta, jeżeli kwota należności przekracza kwotę 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

 

 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Rada Miasta może dokonać umorzenia wierzytelności, która przekracza kwotę 18 000,00 zł.

 

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o umorzenie wierzytelności Rada Miasta umarza należność dłużnikowi. Stwierdzono, że dłużnik w chwili śmierci był rozwiedziony (ur. 1948 r.). W chwili śmierci dłużnika nie stwierdzono by pozostawił on po sobie jakikolwiek majątek, z którego możliwe byłoby dochodzenie należności. Spadkobiercy zrzekli się spadku, a tym samym niemożliwe stało się dochodzenie należności po dłużniku. Tryb windykacyjny został wykonany w całości. Miejski Zarząd Nieruchomości dokonał szczegółowej analizy sytuacji dłużnika.

 

Odpowiedzialny za treść: Beata Olszok
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 19.03.2013 07:41
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 223
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.