W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

RSS

PROPOZYCJA

 

 

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ……….

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391  z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój, uchwala:

§ 1

1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie świadczyć od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich konserwację, mycie i dezynfekcję.

2.   Jednostkowe ceny za w/w usługi wynoszą:

Lp.

Rodzaj pojemnika

Cena za dzierżawę oraz konserwację, mycie i dezynfekcję* pojemnika

[zł/m-c netto]

 1 

110 l, 120 l

5,50

 2 

240 l

8,00

 3 

1100 l

22,00

 4 

1500 l, 2500 l

89,00

 5 

5 m3

73,50

 6 

7 m3

96,50

 7 

10 m3

105,00

* częstotliwość mycia i dezynfekcji: 12 razy w roku (tj. w okresie od marca do maja, od września do listopada – raz w miesiącu; w okresie od czerwca do sierpnia – dwa razy w miesiącu)

3.   Do cen określonych w § 1 pkt. 2 należy doliczyć należny podatek VAT.

§ 2

1.   Właściciel nieruchomości w celu skorzystania z usługi dodatkowej zobowiązany jest do złożenia formularza, którego wzór stanowi załącznik do uchwały:

a)   do 20 maja 2013 r., jeśli usługa będzie świadczona od 1 lipca 2013 r.,

b)   z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym, jeśli usługa będzie świadczona w terminie późniejszym (tj. po 1 lipca 2013 r.).

2.   Formularz będzie podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a właścicielem nieruchomości umowy cywilno-prawnej regulującej warunki korzystania z usługi dodatkowej.

3.   Właściciel nieruchomości reguluje opłatę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

 

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Rada Gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określić rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Niniejsza uchwała pozwala określić zarówno świadczone usługi dodatkowe przez gminę dla właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak i wysokość opłat za te usługi.

Wprowadzenie dodatkowej usługi ułatwi właścicielom nieruchomości zrealizować ustawowy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 

 

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 14.03.2013 08:38
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 105
Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 14.03.2013 08:38
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2013 07:59
Liczba wyświetleń: 219
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.