W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Podhalańskiej

RSS

U C H W A Ł A  Nr ________________

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia_______________ 2013

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Podhalańskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1779/187 o powierzchni 0.5787 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 5, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00009996/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, położonej przy ul. Podhalańskiej, z przeznaczeniem na cele zabudowy usługowej.

 

  § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów 1779/187 o powierzchni 0.5787 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 5, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00009996/1.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/72/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 marca 2007 roku o symbolu roboczym R 84 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 96, poz. 1942 z dnia 31 maja 2007 roku działka znajduje się w strefie 1U- tereny zabudowy usługowej. Z uwagi na wielkość i kształt działka może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony zainteresowanej jej nabyciem.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezydent przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.

 

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.02.2013 12:53
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 198
Drukuj Zapisz do PDF