W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Dane osobowe

Wersja strony w formacie XML

Informacja w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:


 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
  al. Piłsudskiego 60, tel. 32 4785 100, e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością,  tel.: 32 4785 174 – Katarzyna Wołczańska,

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych, zleconych oraz wynikających z podpisanych umów i porozumień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora,

 4. W Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój przetwarzane są dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane osobowe zwykłe w zależności od celu i podstawy przetwarzania, 

 5. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań,

 6. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,

 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych,

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem nagrań rozmów telefonicznych (przechowywane przez okres 30 dni) i nagrań z monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Straż Miejską (przechowywanie przez okres 20 dni),

 9. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
  - prawo dostępu do danych osobowych;
  - prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  - prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  - prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  - prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
    lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  - prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO,

 10. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej,

 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane