W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2012 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku...

RSS

UCHWAŁA NR………………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia………………............2012 r.

 

 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2012 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz stosownie do  uchwały  Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków.

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Udziela się dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w łącznej wysokości 39.175,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie w roku 2012 prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków:

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa wnioskodawcy

 

 

Zadanie

 

Koszt całego zadania

(w złotych)

 

Kwota  przyznanej dotacji

 na 2012

(w złotych)

1.

 

Parafia  p.w. Wszystkich Świętych

ul. Powstańców 109

Jastrzębie-Zdrój

 

Konserwacja pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w tym: przygotowanie pokrycia dachu do konserwacji, zabezpieczenie rynien, elewacji i innych części kościoła przed zabrudzeniem organicznym i nieorganicznym, naprawa ubytków. Naniesienie ręcznie (pędzlami) dwukrotnie warstwy środka konserwującego i zabezpieczającego – Altaxin.

 

79.950,00

 

39.175,50

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Z troski o należyty wizerunek Miasta, zachowanie i odpowiednie utrzymanie  jego substancji zabytkowej, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła uchwałę Nr VII.83.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków. Niniejsza uchwała stanowi realizację  w/w uchwały.

Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie Miasta na 2012 r. -  Dział 921, Rozdz. 92120, § 2720.

W dniu 17 października 2012 r. Komisja do opiniowania wniosków o dotację z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, pozytywnie zaopiniowała wniosek Parafii p.w. Wszystkich Świętych, ul. Powstańców 109, Jastrzębie-Zdrój

 

 

Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.10.2012 10:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 169
Drukuj Zapisz do PDF