W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości (autopoprawka)...

RSS

Autopoprawka do projektu

 

 Uchwała Nr…………………………..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………………………………..

 

w sprawie zmiany Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 5 ust. 1 Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r frazę „rodzic biologiczny” zastępuje się słowem „rodzic”.

 § 2

W § 2  Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r wykreśla się ustęp 3.

                                                                          § 3

W § 4  Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r wykreśla się ustęp 2. 

                                                                          § 4

§ 5 ust. 1 Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r otrzymuje brzmienie: „Na wniosek zobowiązanego rodzica bądź z urzędu, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1)     Rozłożyć opłatę na raty,

2)     Odroczyć termin płatności w całości lub w części opłaty.”

 

 § 5

 

Pozostałe zapisy Uchwały Nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie ulegają zmianie.

 

 § 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 § 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Uzasadnienie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w związku z pismem skierowanym do Rady Miasta przez ***, dotyczącym Uchwały Nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej częściowo uznaje zasadność powyższego wystąpienia. Dotychczasowa Uchwała Nr III.32.2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej pomijała prawo uzyskania ulgi przez rodzica niebiologicznego. Część rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest rodzicami pod względem prawnym, a nie biologicznym. Ponadto w Uchwale zostały określone środki dowodowe mające na celu ustalenie sytuacji majątkowej. Które są wskazane w kodeksie postepowania administracyjnego. Nie zachodzi więc konieczność dublowania ich w Uchwale. Dodatkowo w Uchwale należy również poszerzyć możliwość wszczynania z urzędu postepowania odnośnie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w całości lub w części opłaty (w związku z wyrokiem sądu administracyjnego w Opolu z dnia 12.09.2012r, ISA/Op 215/12, który w analogicznej sytuacji unieważnił uchwałę).

 

 


 

 

Projekt

 Uchwała Nr…………………………..

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………………………………..

 

w sprawie zmiany Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

W § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 5 ust. 1 Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r frazę „rodzic biologiczny” zastępuje się słowem „rodzic”.

 § 2

W § 2  Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r wykreśla się ustęp 3.  

                                                                          § 3

W § 4  Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r wykreśla się ustęp 2. 

                                                                          § 4

§ 5 ust. 1 Uchwały nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r otrzymuje brzmienie: „Na wniosek zobowiązanego rodzica bądź z urzędu, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1)     Rozłożyć opłatę na raty,

2)     Odroczyć termin płatności w całości lub w części opłaty.”

 

                                                        § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

                                                                          § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Uzasadnienie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 w związku z pismem skierowanym do Rady Miasta przez ***, dotyczącym Uchwały Nr III.32.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej częściowo uznaje zasadność powyższego wystąpienia. Dotychczasowa Uchwała Nr III.32.2012 z dnia 29 marca 2012r w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej pomijała prawo uzyskania ulgi przez rodzica niebiologicznego. Część rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest rodzicami pod względem prawnym, a nie biologicznym. Ponadto w Uchwale zostały określone środki dowodowe mające na celu ustalenie sytuacji majątkowej. Które są wskazane w kodeksie postepowania administracyjnego. Nie zachodzi więc konieczność dublowania ich w Uchwale. Dodatkowo w Uchwale należy również poszerzyć możliwość wszczynania z urzędu postepowania odnośnie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w całości lub w części opłaty (w związku z wyrokiem sądu administracyjnego w Opolu z dnia 12.09.2012r, ISA/Op 215/12, który w analogicznej sytuacji unieważnił uchwałę).

 

Odpowiedzialny za treść: Teresa Jachimowska
Data wytworzenia: 18.10.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.10.2012 06:59
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 29.12.2014 10:57
Liczba wyświetleń: 168
Drukuj Zapisz do PDF