W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzebie-Zdrój położonej przy ul. K. Miarki

RSS

U C H W A Ł A NR.________.______

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia ___________________

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzebie-Zdrój położonej przy ul. K. Miarki oraz jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
w związku z art. 145, 252, 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a                                                            

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1049/9 o pow. 0.0368 ha obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 6 zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00009508/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością drogi koniecznej, o przebiegu zgodnym z załączoną mapą, na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 852/3 pow. 0.0914 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 6 zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00030627/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.
  2. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ulicy K. Miarki w Jastrzębiu-Zdroju, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1049/3 o powierzchni 0.0368 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 6, ujawnionej w KW GL1J/0009508/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej opisanej jako działka 438/3 o pow. 0.0822 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 6 zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00011807/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1049/3 o powierzchni 0.0368 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 6, ujawnionej w KW GL1J/0009508/4 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 438/3 o pow. 0.0822 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 6 zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00011807/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych zainteresowanych nabyciem.

Nieruchomość objęta uchwałą przylega również do innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, które oświadczyły, że nie są zainteresowane nabyciem, właściciele nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 852/3 pow. 0.0914 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 6 zapisanej w księdze wieczystej KW GL1J/00030627/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju zwrócili się o ustanowienie na ich rzecz służebności po działce 1049/3 w sposób umożliwiający skomunikowanie nieruchomości z drogą publiczną. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Po analizie stanu prawnego oraz przeprowadzonej na nieruchomościach wizji lokalnej ustalono, że zasadnym jest ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na działce stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój na rzecz wnioskodawców.

Przeznaczona do zbycia nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/124/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2007r. o symbolu roboczym C80 znajduje się w strefie:4MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka ze względu na kształt oraz wielkość nie może być  samodzielnie zagospodarowana.

 

Biorąc pod uwagę złożony wniosek strony, Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością a następnie jej zbycie w drodze bezprzetargowej.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 15.10.2012 08:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 270
Drukuj Zapisz do PDF