W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 27 października 2005 roku

Wersja strony w formacie XML

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 27 października 2005 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXVII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 8 września 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w ostatnim okresie zostały ukończone zadania:

  • remonty nawierzchni dróg na ulicach: Ranoszka, Cichej, Reja, Armii Krajowej,
  • remonty chodników na terenie miasta (łącznie wykonano remonty 16 chodników),
  • przebudowa mostu na ul. Przemysłowej,

- została ułożona nawierzchnia asfaltobetonowa na ulicach: Libowiec (obecnie trwają jeszcze roboty wykończeniowe) oraz na Alei Piłsudskiego (obecnie trwają jeszcze roboty brukarskie),

- oddano do użytku pierwsze w Jastrzębiu Zdroju boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz boisko do piłki siatkowej z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Trwają prace przy wykonywaniu boisk o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej nr 15, uzupełnieniu nawierzchni asfaltowej boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 oraz bieżni przy Zespole Szkół nr 2,

- trwają jeszcze prace:

  • remont ul. Korfantego,
  • remonty nawierzchni dróg: na łączniku ul. Pszczyńskiej, ul. Sosnowej – Lipowej, ul. Stokrotek,
  • naprawa dachów w Zespole Szkół nr 2, Gimnazjum nr 7,
  • budowa oświetlenia na ulicach: Dębina, Okrzei, Powstańców Śl.

 

- trwa przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej, natomiast zakończono remont kanalizacji w łączniku pomiędzy ulicami Powstańców i Gagarina,

- realizowany jest montaż kamer dla monitoringu wizyjnego miasta. Dodatkowo zostanie zamontowana jeszcze jedna kamera dla monitorowania Parku Zdrojowego,

 

- zakończono planowaną na rok bieżący wymianę okien w budynkach szkolnych (zamontowano łącznie 297 nowych okien),

- trwają rozmowy z dyrekcją PKP w sprawie likwidacji obiektów kolejowych linii 170 – Orzesze – Wodzisław. Nieremontowane obiekty (mosty, wiadukty) zagrażają bezpieczeństwu oraz utrudniają przejazdy dróg. Tak dzieje się np. w Moszczenicy – gdzie stan wiaduktu może uniemożliwić dojazd do osiedla Złote Łany,

- Miasto nie otrzymało środków unijnych na złożone wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego na zadanie „Modernizacja ul. Armii Krajowej”. Wniosek został sklasyfikowany na miejscu 7 (na 35 złożonych), a dotację przyznano 6 pierwszym wnioskom. Drugi wniosek - na budowę Drogi Głównej Południowej etap I - nie został zakwalifikowany ze względu na ograniczone środki (cała pula wynosiła 51 mln zł, a wartość naszego wniosku wynosiła 48,4 mln zł)

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 26 września br. w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W spotkaniu uczestniczył eurodeputowany Jan Olbrycht. Na spotkaniu poruszono m.in. kwestie dotyczące autostrad i tras expresowych na terenie subregionu,

- złożone zostały wnioski na realizację następujących zadań:

- 28 września br. złożono wniosek o udzielenie wsparcia w ramach Programu PHARE 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich projektu pn. „Modernizacja oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju - pracownia mechatroniki”. Wsparcie dotyczy zakupu sprzętu elektronicznego
i mechaniki precyzyjnej (sprzętu mechatronicznego) na potrzeby nowoczesnej pracowni dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju,

- 30 września br. złożono dwa wnioski o udzielenie dotacji w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” komponent dotacje inwestycyjne w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”:

- „Budowa dróg na terenie byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Droga B-F (część etapu III - droga B-H)”,

- „Budowa dróg na terenie byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Etap II - droga A-E”

 

- 6 października br. odbyło się spotkanie w sprawie wymiany gruntów w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Jastrzębsko – Żorskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz właściciele działek proponowanych do wymiany. Przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące wyceny i sprzedaży działek,

- w związku z akcją „Przejrzysta Polska” przygotowano 10 tys. egzemplarzy folderu „Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 roku. Aktualizacja do 2015 roku.”, który zostanie rozprowadzony wśród mieszkańców naszego miasta,

- zawarto porozumienie pomiędzy Miastem a Miejskim Zarządem Nieruchomości na udostępnienie lokalu na siedzibę Gminnego Centrum Informacji. Porozumienie zostało zawarte na okres od 1 października 2005r. do 31 marca 2006r. Otwarcie GCI planowane jest w listopadzie br.

-14 października podpisano umowę partnerską określającą zasady współpracy między stronami projektu „Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych”. Stronami umowy są instytucje naukowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, których działalność jest związana z górnictwem. Patronat nad przedsięwzięciem objął Jerzy Buzek.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na 30 września 2005r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 6.391 osób bezrobotnych. Praktycznie poza niewielkim wzrostem liczby bezrobotnych w czerwcu o 152 osoby (rejestracje absolwentów) od stycznia do września utrzymywała się tendencja spadkowa bezrobocia. W okresie styczeń-wrzesień liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 10,1%, tj. o 717 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 16,0% dla województwa śląskiego - 15,8%, natomiast dla kraju - 17,8% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do sierpnia 2005r.),

- we wrześniu br. do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 469 ofert pracy, w tym 76 to oferty pracy subsydiowanej,

- we wrześniu br. z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 282 osoby bezrobotne. Pracę niesubsydiowaną podjęło 269 osób, subsydiowaną 13 (w tym 6 osób zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, 3 na robotach publicznych), udzielono 3 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na staż skierowano 30 osób, na przygotowanie zawodowe 13 osób, natomiast szkolenie rozpoczęło 112 osób bezrobotnych

 

 

- w zakresie edukacji

 

- 27 września przedstawiciele Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół nr 5 otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł „Szkoły z klasą”. Tegoroczną III edycję akcji „Szkoła z klasą” ukończyło 446 szkół z całej Polski. Z Jastrzębia Zdroju wyróżniono również Szkoły Podstawowe nr 5 i 9 oraz Gimnazja nr 1 i 3,

- 12 października podpisano porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, Jastrzębską Spółką Węglową S.A. a Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa. Planuje się, że od przyszłego roku akademickiego powstanie w Jastrzębiu Zdroju  Ośrodek Dydaktyczny AGH, który będzie kształcić inżynierów górnictwa. Zatrudnienie przyszłych absolwentów uczelni, a także możliwość odbycia praktyk studenckich i pomoc przy wyposażeniu bazy dydaktycznej zaoferowała Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- 13 października odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego wręczone zostały także Nagrody Prezydenta Miasta dla 37 nauczycieli jastrzębskich placówek oświatowych,

- ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek:

- Szkoła Podstawowa Nr 1

- Publiczne Przedszkole Nr 5

- Publiczne Przedszkole Nr 17

- Zespół Szkół Nr 4

- sporządzono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0.6% rezerwy w roku 2005 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki,

- wykonano analizę 1186 wniosków uczniów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w związku z art. 90f ustawy o systemie oświaty. Rozpoczęcie wypłacania stypendiów nastąpi w miesiącach: październik, listopad, grudzień br.,

- do 31.10.2005r. potrwa realizacja programu stypendialnego dla studentów naszego miasta, prowadzonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) pn. ”Program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju”. Stypendia za rok akademicki 2004/2005 wypłacone zostaną 78 studentom,

- przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) pn. „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu Zdroju”. Planuje się wypłacanie stypendiów dla ok.100 uczniów,

- rozliczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wyjazd dzieci na tzw. „zieloną szkołę”. W II półroczu br. na tzw. „zieloną szkołę” wyjechały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 (43 uczniów) oraz dzieci z Zespołu Szkół nr 9 (16 uczniów). Koszt ogólny wyniósł 40.050,00 zł, z tego 11.200,00 zł stanowiła dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- w trakcie realizacji są następujące programy profilaktyczne:

 

1. „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005.”

Realizacja programu polega na przebadaniu w kierunku schorzeń układu krążenia 450 mieszkańców miasta, powyżej 35 roku życia. Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROFIMED” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wrocławskiej 12.

 

2. „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka skóry (czerniaka) wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005.”

Realizacja programu polega na wykonaniu 500 badań wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta. Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna „SANODERM” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wielkopolskiej 2a.

 

3. „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci 12 letnich wszystkich szkół podstawowych oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój.” 

Realizacja programu polega na przebadaniu w kierunku wad postawy 948 dzieci sześcioletnich z 23 przedszkoli oraz 1234 dzieci z 52 klas piątych, łącznie w 17 szkołach podstawowych

 

- udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój na wsparcie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2005. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 20 tys. złotych. Dotacje otrzymały: Klub Jastrzębskich Amazonek AMAZONKI w Jastrzębiu Zdroju, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Gliwicach, Stowarzyszenie Diabetyków w Jastrzębiu Zdrój, Stowarzyszenie Hospicjum Domowe przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju, Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży „Sprawni Inaczej” w Jastrzębiu Zdroju

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- w dniach 16,17,18 września odbyła się kolejna - XII edycja kampanii "Sprzątanie Świata". Hasło towarzyszące tegorocznej akcji brzmiało: "Wszystkie kolory recyklingu"


           

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- 7 października podpisana została z Urzędem Marszałkowskim umowa notarialna w sprawie przekazania na rzecz miasta budynku po Pogotowiu Ratunkowym przy ul. Opolskiej 9. Nieruchomość przekazana została z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, związanych z opieką społeczną świadczoną dla mieszkańców naszego miasta,

- przygotowano do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej 14 lokali mieszkalnych,

- dokonano sprzedaży na rzecz osób fizycznych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) siedmiu działek o łącznej powierzchni 0,5319 ha położonych przy ul. Skrzyszowskiej, Orzeszkowej, Młyńskiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu 630 wniosków, wypłacono 3.621 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę - 515.612,87 zł,

- wydano 2 skierowania osobom znajdujących się w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali socjalnych w 2005r.,

- w dniach 6 i 10 października br. odbyły się posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, podczas których rozpatrywano wnioski przyjęte od osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych z zasobu gminy

   

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości  

 

Zakończono postępowania przetargowe na zadania:

- postępowania przetargowe zakończone:

 

- w zakresie robót budowlanych:

1. Wybór wykonawcy na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Morcinka w Jastrzębiu Zdroju – przetarg rozstrzygnięty,

2. Wybór wykonawcy na remont posadzek w budynku mieszkalnym przy ul. Hanki Sawickiej w Jastrzębiu Zdroju - przetarg rozstrzygnięty,

3. Wybór wykonawcy na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju – przetarg rozstrzygnięty,

4. Remonty ogólnobudowlane w budynkach:

- OSP przy ul. Świerczewskiego 174 – przetarg rozstrzygnięty,

- budynek mieszkalny przy ul. Gagarina 108 - przetarg odbył się w dniu 26.10.2005r.,

5. Remont instalacji gazu w 10 budynkach mieszkalnych – przetarg rozstrzygnięty,

6. Odprowadzenie wód deszczowych z budynku mieszkalnego przy ul. Truskawkowej - przetarg unieważniony z powodu braku ofert

 

- w zakresie usług:

1. Bieżące utrzymanie nieruchomości (budynki socjalne) – przetarg odbył się
w dniu 26.10.2005r.,

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej placu gospodarczego pod kontenery przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbył się w dniu dzisiejszym,

3. Wywóz nieczystości stałych z zasobów Miejskiego Zarządu Nieruchomości - przetarg rozstrzygnięty

 

- ogłoszono przetarg na remonty ogólnobudowlane w budynku OSP przy ul. Gagarina 130 - przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2005r.,

  

- ponadto realizowano następujące zadania:

- prowadzono roboty ogólnobudowlane (m.in. w zakresie remontu kapitalnego pustostanów, robót drogowych -wykonanie parkingu, naprawa drogi dojazdowej, wymiany wkładów okiennych, prowadzono także roboty instalacyjne (w zakresie m.in. rozruchu i regulacji instalacji centralnego ogrzewania, wymiany poziomów kanalizacyjnych), natomiast w zakresie administrowania nieruchomościami prowadzono prace porządkowe (m.in. przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów, wykaszanie trawy z terenów zielonych, wywożenie wielkogabarytowych sprzętów gospodarstwa domowego), przygotowywano dokumentację związaną z zamianą lokali mieszkalnych

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- 18 września w Sołectwie Szeroka odbyły się Ogólnomiejskie Dożynki,

- 20 września odbyło się spotkanie władz miasta z prezesami Uczniowskich Klubów Sportowych i wyróżniającymi się zawodnikami tych klubów,

- przyjmowano rozliczenia pierwszych transz dotacji dla organizacji wykonujących zadanie publiczne z dziedziny kultury i sportu oraz krajoznawstwa,

- trwa przyjmowanie wniosków o uzyskanie stypendium sportowego Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

- w dniach 19 - 25 września odbyły się VIII Międzynarodowe Konfrontacje Artystyczne im. Andrzeja Resa,

- w dniach 1- 2 października w hali „Omega” odbył się Turniej Tańca Towarzyskiego o Mistrzostwo i Puchar Okręgu Śląskiego. W turnieju udział wzięło ponad sto par z całego województwa śląskiego,

- w dniach 20 – 23 października zorganizowany został już po raz piąty Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”,

- odbywały się przedstawienia teatralne: „Sztuka kochania” z udziałem Olgi Bończyk i Dariusza Kordka (24 września), „Płeć przeciwna” w wykonaniu Zofii Merle i Marka Perepeczko (15 października), natomiast 16 października w ramach obchodów Dnia Papieskiego odbył się koncert kameralny „Tryptyk Rzymski”, w którym wystąpił Krzysztof Globisz - aktor Teatru Starego w Krakowie,

- zorganizowano również wystawy:

- wystawę malarstwa Małgorzaty Korenkiewicz,

- wystawę rysunków Bogusława Zena - „Interpretacje przestrzenne”,

- natomiast w Galerii Historii Miasta prezentowana była wystawa „Czas Solidarności. 25 rocznica podpisania porozumień społecznych”,

- kolejny sezon rozpoczęli zawodnicy Miejskiej Ligi Piłki Halowej oraz zawodnicy Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów,

- 24 września na Lodowisku „Jastor” odbyła się inauguracja I ligi hokeja na lodzie,

- 15 października w Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się „I Turniej Piłki Halowej LUCIANO CUP”. W turnieju udział wzięły drużyny z Jastrzębia Zdroju, Gliwic, Zawiercia oraz Chorzowa,

- 16 października na Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się „Strong Men Festiwal Jastrzębie 2005”,

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotografii „Unia Europejska w obiektywie niemieckich i polskich fotografów” (5-30 września br.),

- wystawę twórczości członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
(6-31 października br.),

 

- odbywały się wykłady i spotkania autorskie:

- wieczór poezji Piotra Głowackiego pt.: „By zatrzeć ślady przeciętności...” (21 września br.),

- „Herbatka jest dobra na wszystko” – spotkanie poświęcone technice parzenia herbaty (13 października br.),

- spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke połączone z promocją książki „Solenizant ze Stumilowego Lasu” (26 października br.),

- wykład dr. Jerzego Jarosza pt. „Zobaczyć świat okiem fizyka” z cyklu
„Na ścieżkach nauki”, zorganizowany w ramach obchodów Roku Fizyki (27 października br.),

 

- zorganizowano także blok imprez dla dzieci:

- w dniach 19-23 września odbywał się „Ziemniaczany Tydzień” - obchody Święta Ziemniaka, w ramach których zorganizowane zostały konkursy czytelnicze, plastyczne, kulinarne,

- w dniach 3-31 października – odbywał się blok imprez zorganizowany w 79 rocz. urodzin Kubusia Puchatka oraz Światowego Dnia Pluszowego Misia. Imprezami towarzyszącymi były m. in.: konkursy, zabawy, zajęcia plastyczne, głośne czytanie. Całe przedsięwzięcie odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zainicjowanej przez Fundację ABC XXI

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 16 września obchodzono Dzień Sybiraka,

- od 3 do 31 października przeprowadzana jest rejestracja przedpoborowych rocznika 1987 (mężczyźni w wieku 18 lat wg rocznika kalendarzowego) oraz roczników starszych,

- 18 października odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, poświęcone zagrożeniom wystąpienia ptasiej grypy i ewentualnej konieczności podjęcia działań ochronnych,2

- 20 października przeprowadzono szkolenie naczelników Urzędu Miasta z zakresu zadań wynikających z opracowania “Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Jastrzębie Zdrój w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz praktycznego opracowania kart realizacji zadań,

- 28 października br. w godzinach od 8.00 do 9.00 odbędzie się miejskie ćwiczenie zgrywające na temat „Działanie służb miejskich oraz ratowniczych w sytuacji zakłóceń związanych z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój – ewakuacja pracowników i petentów z budynku”. Emitowany będzie sygnał dźwiękowy (syrena alarmowa) oraz podawany komunikat głosowy. W związku z powyższym w w/w godzinach nastąpią utrudnienia w obsłudze petentów. Ćwiczenie umożliwi zebranie doświadczeń i ocenę, celem praktycznego wykorzystania podczas rzeczywistych działań, skuteczności działania osób odpowiedzialnych za ewakuację, zachowania się pracowników i petentów w sytuacji zagrożenia, a także sprawdzenie systemu łączności i alarmowania. W ćwiczeniu weźmie udział: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, Gliwicki Zakład Elektroenergetyczny, Pogotowie Ratunkowe, Rozdzielnia Gazu

 

 

- Wydział Architektury

 

- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta w ramach uchwał podjętych przez Radę Miasta w maju br. Przetarg wygrała firma Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. z Katowic, która zaoferowała kwotę  960.750,00 zł brutto. Termin realizacji umowy w zakresie sporządzenia planu dla południowej części miasta przypada na koniec 2006 roku, natomiast dla północnej części miasta – na I półrocze 2007 roku,

- wyłożono projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Podhalańską, Mazowiecką, Małopolską i  Cieszyńską. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 31 października 2005r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Rady Miasta

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- wykonano chodnik na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej,

- zebrano opłaty w utworzonej strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka w wysokości 9.880,00 zł (łącznie za m-c wrzesień), opłaty parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej w wysokości 11.114,50 zł (łącznie za m-c wrzesień), opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta w wysokości 59.125,95 zł (łącznie za m-c wrzesień).

 

 

Ponadto informuję, że

- 8 września w sołectwie Moszczenica przeprowadzono wybory na urząd sołtysa. Nowym sołtysem został Józef Pieróg, który zastąpił zmarłą Urszulę Kałużę,

- 16 października, po raz piąty, obchodziliśmy Dzień Papieski, który w tym roku upłynął pod hasłem "Jan Paweł II – Orędownik Prawdy". W ramach obchodów Urząd Miasta wspólnie z parafią p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przygotował wystawę zdjęć poświęconą pamięci Jana Pawła II,

- rozstrzygnięty został Internetowy Konkurs Fotograficzny pn. „Jastrzębskie wakacje
z fleszem”. Była to już V edycja, ogłaszanego na miejskich stronach internetowych, konkursu fotograficznego. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w dniu dzisiejszym,

- w związku z rezygnacją ze stanowiska zastępcy prezydenta miasta p. Krzysztofa Gadowskiego, zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta. Prezydentowi Miasta zostaną dodatkowo podporządkowane wydziały: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Obywatelski, Zastępca Prezydenta Miasta dodatkowo będzie pełnił nadzór nad wydziałami: Wydział Architektury, Wydział Mienia, Wydział Geodezji, natomiast Sekretarz Miasta obejmie nadzór nad Wydziałem Komunikacji. 

Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przedstawiam niniejszym Radzie Miasta informację o oświadczeniach majątkowych złożonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez przepis art. 24 h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Osoby zobowiązane składały oświadczenia do dnia 30.04.2005 roku wraz z kserokopią zeznania majątkowego (PIT) w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz został odesłany do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

 

Do złożenia zobowiązane zostały następujące osoby:

- Przewodniczący Rady Miasta, Prezydent Miasta – Wojewodzie,

- Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu prezydenta – Prezydentowi Miasta,

- radni – Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

 

Wszystkie oświadczenia majątkowe złożone zostały z zachowaniem ustawowego terminu do 30 kwietnia br. W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie zachodziła konieczność wystąpienia do urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego, ponieważ w żadnym przypadku nie zaistniało podejrzenie o podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Oświadczenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane