W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 8 września 2005 roku

Wersja strony w formacie XML

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 8 września 2005 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 16 czerwca 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

                  - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert złożonych do przetargu na zadanie pn. "Modernizacja basenu przy ul. Witczaka. Przebudowa i modernizacja basenu otwartego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju - etap I". W przedmiotowym zadaniu złożono 4 oferty (najniższa oferta opiewała na kwotę brutto 10.444.567,96 zł, a najwyższa 13.176.609,88 zł),

 - trwa modernizacja Alei Piłsudskiego III etap. W ramach robót prowadzonych na południowej jezdni Alei wykonano: roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, oświetlenie na modernizowanym odcinku w kierunku ul. Mazowieckiej, ukończono nawierzchnię asfaltobetonową, zatokę autobusową od strony DH DOMUS, wykonano sygnalizację. W dniu 5 września nastąpiło udostępnienie dla ruchu południowej jezdni Al. Piłsudskiego, natomiast jezdnia północna została zamknięta dla ruchu i trwają na niej obecnie roboty drogowe,

- trwa modernizacja ulicy Libowiec - wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni wraz
z warstwami bitumicznymi na odcinku 1600 mb. Wzmocniono nawierzchnię bitumiczną od ul. Żytniej do ul. Świerklańskiej. Rozpoczęto wykonywanie zjazdów na posesje oraz wykonano przepusty pod ul. Libowiec. Zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej,

- została zakończona modernizacja skrzyżowania Turystyczna – Graniczna - I etap, w ramach której wykonano nawierzchnię asfaltobetonową na modernizowanym odcinku ulic Graniczna i Turystyczna, ukończono chodniki i ścieżki rowerowe, wykonano zatokę autobusową w nowej lokalizacji, dokończono roboty elektryczne – oświetlenie zewnętrzne, wprowadzono nową organizację ruchu. Nowy odcinek został komisyjnie dopuszczony do ruchu,

- ukończono roboty i odebrano kanalizację w ulicach: Kasztanowej, Lipowej, Wierzbowej, Sosnowej, Wiśniowej, Świerkowej, Klonowej i Ogrodowej. Wykonano 4.511 mb kanalizacji grawitacyjnej, przepompownię ścieków i 137 mb rurociągu tłocznego,

- ukończono kanalizację sanitarną i deszczową wzdłuż ul. Pszczyńskiej wraz z chodnikami, w ul. Zapolskiej i dojazdowych oraz kanalizację sanitarną wzdłuż rzeki Jastrzębianki, co umożliwia podłączenie budynków po południowej stronie ul. Pszczyńskiej. Wykonano 2.237 mb kanalizacji sanitarnej oraz 510 mb kanalizacji deszczowej,

- zakończono roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”, polegające na dobudowie windy – platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu podjazdu z kostki brukowej dla karetki, dwóch pochylni przy podestach wejściowych, pochylni wzdłuż drogi dojazdowej oraz tarasu i chodnika z kostki brukowej,

- trwają prace modernizacyjne budynku Urzędu Miasta związane z nadbudową i adaptacją pomieszczeń poddasza oraz dostosowaniem budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.. Dobiegają końca prace związane z ociepleniem ścian budynków oraz wykończeniowe V piętra. Do wykonania pozostały prace wykończeniowe klatek schodowych i wejścia głównego do budynku. Termin zakończenia prac planowany jest na 30 września br.,

- w ramach modernizacji obiektów Parku Zdrojowego – rozpoczęto prace rozbiórkowe wewnątrz budynku MASNÓWKI oraz przebudowy fontanny. Uruchomienie fontanny planowane jest w miesiącu październiku br.,

- dokonano zakupów inwestycyjnych, m.in.:

- zakupiono wiatę przystankową MERKURY 2007 ST, która została zabudowana na przystanku przy KWK ZOFIÓWKA;

- zakupiono elektroniczny system do obsługi głosowania dla Rady Miasta;

- zakupiono zegar czterostronny, wolnostojący, z wyświetlaczem daty i temperatury, z automatyczną zmianą czasu z letniego na zimowy, bezobsługowy, który jest zabudowany na Alei Piłsudskiego;

- przygotowana została dokumentacja budowlano-wykonawcza remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Trwa przygotowanie procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę robót;

- prowadzone są remonty nawierzchni ulic:

- na ukończeniu są roboty remontowe i nakładkowe w sołectwie Ruptawa;

- trwają roboty w sołectwie Moszczenica, Bzie oraz na os. Złote Łany, Pszczyńska, Przyjaźń, Morcinka;

- wykonano remont drogi dojazdowej do SP nr 1 oraz zmianę niwelety ul. Okrzei;

- prowadzone są remonty dróg gruntowych: odnoga ul. Boża Góra Prawa; odnoga
ul. Wodzisławskiej; ul. Klubowa; łącznik ul. Świerczewskiego i Wspólnej; odnoga
ul. Stawowej; odnoga ul. Lompy; odnoga ul. Szybowej; ul. Wiśniowa; odnoga
ul. Kasztanowej; odnoga ul. Powstańców; ul. Kościelniok; odnoga ul. Świerklańskiej; parking przy Przedszkolu Nr 10;

- wykonano projekt budowlano- wykonawczy kanalizacji przy ul. Wielkopolskiej, w dniu 9.09.2005 odbędzie się przetarg na wykonanie jednego etapu robót,

- trwa remont kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Gagarina z ul. Powstańców,

- w dniu 9 września odbędą się przetargi na wykonanie chodników:

- przy ul. 3 Maja od granicy z gminą Pawłowice do ul. Kościelniok;

- ul. Połomska od ul. Ligonia do wiaduktu kolejowego;

- zakończono remont miejsc postojowych przy ul. Turystycznej przy bloku nr 411 wraz
z budową drogi pożarowej obsługującej pawilony handlowe. Powstały 34 miejsca postojowe. W ramach zadania wykonano dwa ciągi schodów prowadzących na boisko,

- trwają remonty schodów terenowych:

1/ Al. Piłsudskiego – Gwarek; 2/ ul. Wielkopolska – Jar; 3/ ul. Pomorska – Podhalańska wraz z chodnikiem; roboty winny być ukończone do końca września br.,

- wykonano remonty placów zabaw przy ulicach: Warszawskiej, Zielonej, Moniuszki, Mazowieckiej, Witczaka, Krakowskiej, Jasnej, Pomorskiej, Kusocińskiego, Śląskiej, Turystycznej, Kaszubskiej, Beskidzkiej, Wrzosowej, Rybnickiej, na os. 1000-lecia oraz
w Sołectwie Bzie,

 

- remonty szkół:

- w Gimnazjum nr 10 – wykonano remont schodów terenowych z kostki betonowej,

- w Gimnazjum nr 8 (ZS nr 7) - wykonano wylewkę mineralno-polimerową wzmacniającą podłoże,

- wymieniono łącznie 244 okna w następujących placówkach oświatowych: SP nr 5, SP nr 9, G nr 8, ZSH, ZS nr 5, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4,

- SP nr 17, wykonano pokrycie dachowe z częściową wymianą więźby dachowej, obróbkami blacharskimi łącznie z robotami towarzyszącymi;

- w ZS nr 5 – wykonano naprawę tynków, wymianę obróbek dylatacji i ocieplenie dylatacji, wymianę rur spustowych, wymianę drzwi zewnętrznych łącznie z robotami towarzyszącymi, naprawę pokrycia dachowego oraz lejów spustowych;

- w ZS nr 6 - opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie budowlanym
i instalacyjnym basenu krytego,

- w SP nr 3 - trwa wymiana pokrycia dachowego łącznie z robotami towarzyszącymi,

- w SP nr 19 - trwają roboty dekarskie,

- w SP nr 4 – trwają prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych sali gimnastycznej oraz remont łaźni przy szatniach,

- w SP nr 19 i SP nr 14 - zamontowano okna PCV pochodzące z demontażu klatek schodowych budynku UM,

- w SP nr 1 - w najbliższych dniach zostaną zakończone prace przy budowie boiska do siatkówki z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy, bieżni do skoku w dal z nawierzchnią poliuretanową oraz placyku do rzutów ćwiczebnych koszykówki z nawierzchnią z kostki gumowej;

- w SP-10 - w miesiącu wrześniu zostaną zakończone prace przy budowie boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy;

 

- trwa procedura przetargowa na wykonanie:

- remontu auli w ZS nr 6;

- remontu schodów terenowych w G nr 8;

- remontu schodów wejściowych w SP nr 6 /łącznie z podjazdem dla niepełnosprawnych/;

- wymianę pokrycia dachowego w ZS nr 2 /dwa segmenty/;

- wymianę pokrycia dachowego w G nr 7 /cała szkoła/;

- nie rozstrzygnięto przetargów na modernizację boisk przy SP nr 3; SP nr 15; SP nr 18 oraz bieżni przy ZS nr 2. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzono negocjacje cenowe, które pozwoliły na wyłonienie wykonawców. Aktualnie trwa podpisywanie umów na realizację,

- 26 sierpnia br. Miasto złożyło dwa wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

- Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym adaptacja Masnówki na potrzeby biblioteki miejsko – uniwersyteckiej, wartość projektu to 4.135.615,37 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3.101.711,51 zł,

- Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica; wartość projektu to 9.914383,07 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 7.435.787,29 zł

 

                  - w zakresie polityki gospodarczej

 

- przygotowano wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

- wystosowano poparcie dla władz miasta Karwiny dotyczące czeskiego projektu „Wspomaganie inicjatyw gospodarczych w zakresie rozwoju współpracy przedsiębiorstw i terenowych organów samorządowych z Karwiny i Jastrzębia Zdroju”,

- wykonano materiały promocyjne Miasta, w tym album „Solidarność Jastrzębska 1980–2005r.”, prezentację multimedialną oraz medal okolicznościowy z okazji 25. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego.

 

                  - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na 31 sierpnia 2005r. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 6.572 osoby bezrobotne,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju w lipcu br. wynosiła 16,2%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim kształtowała się na poziomie 15,8%, dla województwa śląskiego wynosiła 16,0%, natomiast dla kraju - 17,9% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lipca br.),

- w sierpniu br. do urzędu pracy wpłynęło 396 ofert pracy, w tym 88 ofert subsydiowanych
Z ewidencji urzędu pracy wyłączono 600 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 192 osoby (prace interwencyjne rozpoczęło 13 osób, roboty publiczne
– 10 osób, staż – 52 osoby, przygotowanie zawodowe – 19 osób),

- dobiegła końca realizacja projektów „Pierwszy krok do pracy” i „Droga do pracy” wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w ramach Programu PHARE Spójność Społeczno Gospodarcza 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”. W listopadzie ubiegłego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała dotację ze środków Unii Europejskiej dla urzędu pracy na realizację w/w projektów w wysokości odpowiednio 20. 614,00 EURO i 27.727,00 EURO, tj. 60% budżetu projektu. W pierwszym przypadku wkład własny pochodził z Funduszu Pracy, a w drugim - z budżetu miasta.

Adresatami obu projektów byli bezrobotni do 25 roku życia oraz absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Istotą projektów była praca doradców zawodowych z młodymi ludźmi przy opracowywaniu ich ścieżki kariery zawodowej,
a następnie pomoc w jej realizacji poprzez umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego. Projekty zakładały indywidualne i grupowe spotkania bezrobotnych
z doradcą zawodowym (tworzenie i realizacja tzw. Indywidualnych Planów Działania) oraz staż u pracodawcy. Łącznie w obu projektach uczestniczyło 95 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 

- w trakcie realizacji pozostają następujące projekty:

 

• w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął realizację dwóch projektów, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i zostały przyjęte do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich). W ramach działania 1.2a urząd pracy realizuje projekt pod nazwą „Pierwszy krok do zatrudnienia”, natomiast z działania 1.3a projekt - „Gotowi do zmian”.

 

1. „Pierwszy krok do zatrudnienia”

Celem projektu jest dostosowanie ludzi młodych do nowych warunków i wymogów rynku pracy. Zasadniczo projekt przyczynia się do podniesienia poziomu przygotowania zawodowego grupy bezrobotnych w wieku 18-25 lat oraz absolwentów wszystkich typów szkół i zwiększenia zainteresowania pracodawcy zatrudnieniem tych osób.

Projekt przewiduje:

- dla 160 osób - poradnictwo, szkolenia i pośrednictwo,

- dla 200 osób - poradnictwo, pośrednictwo i staż,

- dla 20 osób - poradnictwo, pośrednictwo i prace interwencyjne,

- dla 5 osób - doradztwo lub szkolenie i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest do młodzieży poniżej 25 roku życia bezrobotnej
do 24 miesięcy oraz absolwentów wszystkich typów szkół. Grupę beneficjentów stanowić będzie 385 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju. Będą to osoby z różnym wykształceniem, które wcześniej nie pracowały lub osoby o krótkim stażu pracy.

 

2. „Gotowi do zmian”

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej długotrwale bezrobotnych poprzez inspirowanie zatrudnienia tych osób. Projekt zakłada dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz wsparcie tworzenia dodatkowych miejsc pracy.

Projekt przewiduje działania:

- dla 150 osób - poradnictwo, szkolenie i pośrednictwo,

- dla 70 osób - poradnictwo, pośrednictwo i przygotowanie zawodowe,

- dla 20 osób - poradnictwo, pośrednictwo i prace interwencyjne,

- dla 20 osób - doradztwo lub szkolenie i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W projekcie uczestniczyć będzie 260 osób powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Projektem objęte będą osoby, które z uwagi na ich kwalifikacje zawodowe oraz sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem oraz jego skutkami.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców i osób bezrobotnych zostały wydłużone godziny obsługi petentów. Obecnie Powiatowy Urząd Pracy jest czynny
w godz. 7.00-15.00, a obsługa odbywa się w godz. 7.30-14.30.

 

                  - w zakresie edukacji

 

- 22 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały nagrody uczniom, którzy w roku szkolnym 2004/2005 byli laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych,

- od 1 września w Zespole Szkół nr 6 została otwarta jeszcze jedna klasa o specjalności technik górnik. Kształcenie odbywać się będzie w systemie nauki dziennej trwającej 4 lata.
W lipcu władze miasta i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. aneksowały porozumienie
o współpracy w zakresie kształcenia w specjalnościach górniczych, wprowadzając zapis o dodatkowej klasie,

- przeprowadzono miejski monitoring rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz zaprezentowano wyniki na stronie internetowej Miasta: www.jastrzebie.pl/rekrutacja,

- przygotowywany jest wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej
o dofinansowanie zadania państwowego „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”, ze środków pochodzących z opłat za reklamę napojów alkoholowych,

- w związku z upływem okresu powierzenia w dniu 21 czerwca 2005r. przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju: SP nr 4, G nr 8, ZS nr 11, ZS nr 4,

- powierzono stanowiska dyrektorom PP nr 17, PP nr 5, ZS nr 4 do czasu rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko dyrektora,

 - 31 sierpnia br. w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju odbyła się uroczystość ślubowania 45 nauczycieli mianowanych,

- przygotowano i rozliczono dotacje dla 17 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- wypłacono stypendia dla studentów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego za okres od czerwca do lipca br.,

 

                  - w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 29 czerwca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju nastąpiło przekazanie aparatury medycznej, tj. dwóch sztuk respiratorów (wentylatorów do intensywnej opieki medycznej). Wspomniane urządzenia medyczne zostały zakupione przez Miasto w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę prawie 110 tys. zł. Użytkownikiem respiratorów jest Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS nr 2,

- w trakcie realizacji są następujące programy profilaktyczne:

 

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005r.”.

 

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005.”

 

-„Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka skóry (czerniaka) wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005.”

- zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Jastrzębie Zdrój i Województwem Śląskim przekazano środki w wysokości 100 tys. złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju”,

- Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął wypłatę świadczeń celowych w wys. 300,00 zł na rodzinę z dziećmi w wieku szkolnym w celu zakupu przyborów szkolnych,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącu sierpniu rozpoczął wypłatę świadczeń celowych na zakup opału w wys. 400,00 zł za 1 tonę opału.

 

                  - w zakresie ochrony środowiska

 

- w tym roku po raz pierwszy miasto Jastrzębie Zdrój przystąpi do udziału w Europejskim Dniu bez Samochodu, którego obchody wyznaczone zostały na dzień 22 września. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Do pracy bez samochodu”.

W tym dniu od godz. 600 do godz. 1600 zamknięta będzie dla ruchu samochodów osobowych i dostawczych Al. Piłsudskiego, na odcinku od ronda im. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną.

Ulicą tą poruszać będą mogły się tylko autobusy komunikacji publicznej oraz samochody uprzywilejowane (karetki pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, straży miejskiej oraz policji). W tym dniu oraz w dniach poprzedzających, zostanie przeprowadzona szeroka kampania informacyjna i edukacyjna.

           

                  - w zakresie gospodarowania mieniem

           

- prowadzono postępowania w sprawach:

- bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,0202 ha położonych przy ul. Boya – Żeleńskiego i ul. Ogrodowej,

- nabycia do zasobu Miasta nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0393 ha położonej przy ul. Olszowej,

- wniesienia aportem do Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0735 ha zabudowanej budynkiem biurowo – usługowym położonym przy ul. 1 Maja oraz prawa własności dwóch lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej,

- uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe: ulicę Rolniczą (4 sprawy) i ulicę Świerczewskiego (6 spraw),

- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (przygotowano i wysłano 223 zawiadomienia),

- wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolnej,

- ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

- realizowano sprawy związane z wykonywaniem prawa pierwokupu,

 

                  - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 5.546 dodatków mieszkaniowych na kwotę 781.143,47 zł,

- 30 byłym najemcom lokali mieszkalnych wypłacono zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe na kwotę 54.185,09 zł. Wnioski 18 byłych najemców na kwotę 20.555,83 zł są w trakcie rozpatrywania,

- do dnia 30 sierpnia br. w Wydziale przyjęto i zarejestrowano 291 wniosków od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. Przygotowane zostały protokoły do każdego z wniosków, jak też wykazy wniosków z podziałem na wnioski złożone do roku 2005 i złożone w roku bieżącym.

  

                  - Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

W okresie od 1 do 31 sierpnia br. realizowano następujące przetargi nieograniczone:

 

- postępowania zakończone:

 

- w zakresie usług:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu nawierzchni przy pawilonie ul. Turystyczna 37A – przetarg odbył się w dniu 22.08.2005r. –postępowanie rozstrzygnięto pozytywnie,

2. Wybór inwestora zastępczego dla wykonania zadania „Zmiana użytkowania budynku administracyjno – socjalnego przy ul. Kościelnej 1A w Jastrzębiu Zdroju” - postępowanie unieważniono w dniu 19.08.2005r. z uwagi na brak ofert,

 

- w zakresie robót budowlanych:

1. Remont dachów na 3 budynkach mieszkalnych i izolacja ściany szczytowej na budynku mieszkalnym ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju – postępowanie rozstrzygnięto pozytywnie w dniu 23.08.2005r.,

2. Remont łazienek w obiekcie OSP ul. Gagarina 130 w Jastrzębiu Zdroju - postępowanie rozstrzygnięto pozytywnie w dniu 11.08.2005r.,

 

- postępowania ogłoszone:

 

- w zakresie robót budowlanych:

1. Roboty ogólnobudowlane i brukarskie na obiekcie użytkowym przy
ul. Krakowskiej 38 w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2005r.,

2. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 2-4 w Jastrzębiu Zdroju,

 

- w zakresie usług:

1. Przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest – przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2005r.,

2. Dostawa materiałów hydraulicznych – przetarg odbył się w dniu 05.09.2005r.

 

- ponadto realizowano następujące zadania:

- prowadzono roboty instalacyjne w zakresie m.in.: wymiany pionu wodnego,  likwidacji centralnego odpowietrzenia, montażu termozaworów i zabezpieczeń elektrycznych, remontu instalacji odgromowej, uzupełniającego przeglądu instalacji gazowej, przeglądu i remontu węzłów c.o., przeglądu kotłowni węglowych, uzupełniającego montażu termozaworów – pralnie, suszarnie, korytarze oraz usuwania usterek zgodnie ze zleceniami,

- prowadzono roboty ogólnobudowlane w zakresie m.in.: wykonania ogrodzenia
i usuwania bieżących usterek, remontu kapitalnego pustostanu, naprawy uszkodzonych tynków, wykonania parkingu, montażu deflektorów po kontrolach instalacji kominowej, doszczelniania stolarki okiennej,

 

                  - w zakresie kultury i sportu

 

- kilkanaście tysięcy osób bawiło się podczas tegorocznych obchodów Dni Jastrzębia Zdroju. Imprezy miały miejsce 18 czerwca na Stadionie Miejskim oraz 19 czerwca w Jarze Południowym,

- 29 czerwca Jastrzębie Zdrój było miejscem startu XVI MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO SOLIDARNOŚCI I OLIMPIJCZYKÓW. Ogółem
w tegorocznym wyścigu kolarze mieli do pokonania trasę o długości ponad 930 km.  Wzięło w nim udział ok. 120 kolarzy, reprezentujących 15 grup, w tym siedem zagranicznych,

- od 1-3 lipca trwał XI Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych – Jastrzębie Zdrój 2005. Przez trzy dni w naszym mieście gościli najlepsi wykonawcy z Polski, Czech i Węgier,

- w dniach 10, 17, 24 lipca br. w Parku Zdrojowym odbył się II Euroregionalny Festiwal „Śląskie Dni”. Impreza miała na celu zapoznanie społeczności z obu stron granic
z odmiennymi tradycjami i folklorem,

- już po raz piąty Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju zorganizował dla młodzieży
w okresie wakacji cykl koncertów jastrzębskich zespołów pod nazwą „Muzyczne środy” w Parku Zdrojowym. W tegorocznej edycji wystąpiło 9 zespołów,

- w ramach letnich koncertów promenadowych, które odbyły się w dniach 31 lipca oraz 7 i 14 sierpnia br. w Parku Zdrojowym zaprezentowali się soliści i muzycy z Ukrainy, zespół „Los Bomberos”, Orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego „Zofówka” oraz Orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego „Borynia”,

- w dniach 21 i 28 sierpnia br. zorganizowana została IX Sierpniowa Promenada Trzeźwości,

- dla najmłodszych widzów w dniach 7 i 21 lipca br. oraz 11 i 25 sierpnia br. zaprezentowano w Domu Zdrojowym cztery spektakle teatralne w wykonaniu Teatrów z Będzina i Krakowa,

- 25 sierpnia br. w dyskotece „Grand” odbył się XIII Konkurs Prezenterów Muzyki Dyskotekowej. Podczas imprezy swoje programy przedstawiło 14 prezenterów z całego regionu,

- ponadto w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizowano dla dzieci i młodzieży zabawy plastyczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe, quizy, konkursy, dyskoteki, naukę gry na keyboardzie, naukę tańca nowoczesnego oraz zajęcia modelarskie,

- w okresie wakacji w galeriach MOK-u eksponowane były następujące wystawy:

 

- wystawa prac uczestników Studium Rysunku i Grafiki,

- wystawa rysunków satyrycznych z Muzeum Karykatury w Warszawie -„Telemagia”,

- wystawa fotograficzna Mariana Miełka - „Przyroda w makrofotografii”,

- wystawa z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Rudolfa Ranoszka w Moszczenicy,

 

- podczas wakacji młodzież spotykała się na zajęciach „Wakacyjnej Akademii Tańca”, poznając podstawy tańca nowoczesnego i klasycznego. W zajęciach uczestniczyło 60 dzieci,

- atrakcją dla dzieci były wycieczki do Jury Krakowsko- Częstochowskiej. W lipcu dzieci pojechały się wspinać pod opieką instruktorów do Kobylanki, w miesiącu sierpniu zdobywały Okiennik Wielki. W zajęciach udział wzięło ok. 100 dzieci,

- po raz czwarty mieszkańcy miasta wzięli udział w Grand Prix Jastrzębia Zdroju
w Siatkówce Plażowej, imprezie, w której dotąd startowali zgodnie z regulaminem wyłącznie mieszkańcy naszego miasta, w tym roku zaproszono do udziału zawodników z całego regionu,

- 12 lipca na zbiorniku w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego odbyły się Wyścigi Rowerów Wodnych. W zawodach wystartowało 20 dzieci w 2 kategoriach wiekowych,

- 2 sierpnia na Stadionie Miejskim odbyły się zawody rowerowe „Złota Szprycha”.
W zawodach wystartowały dzieci w 3 kategoriach wiekowych,

- przez całe wakacje funkcjonowała Kryta Pływalnia „Laguna”, dzieci i młodzież mogły skorzystać z wakacyjnych, ulgowych biletów,

- w okresie wakacji można było skorzystać z licznych ślizgawek ogólnodostępnych na Lodowisku Jastor, zorganizowane były także dwie „ślizgawki na sportowo” dla dzieci
i młodzieży, w których można było sprawdzić swoje umiejętności jazdy na łyżwach,

- 30 sierpnia na Lodowisku „Jastor” w ramach inauguracji sezonu spotkały się reprezantacja Polski i drużyna HC Vitkovice,

- obecnie trwają już rozgrywki Ligi Okręgowej, jak również wszystkich grup młodzieżowych Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie,

- Wydział Kultury i Sportu UM przyjmował rozliczenia pierwszych transz dotacji dla klubów wykonujących zadanie publiczne pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w 2005 roku” oraz za organizację imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych.  

 

                  - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zorganizowano wystawy:

 

- wystawę fotografii Józefa Ćwieka - „Śladami Polskich Orląt”;

- wystawę prezentującą życie i twórczość pisarza - „Hans Christian Andersen, człowiek i pisarz”;

- wystawę fotografii Artura Góry - „Perspektywa Gaijin”;

- wystawę prac dzieci z kółka plastycznego „Akwarelka” - „Mój kolorowy świat””,

 

- zorganizowano także cykl przedsięwzięć edukacyjnych dla dorosłych i młodzieży
od 12 roku życia pod hasłem: POMYSŁ NA WAKACJE: „UCZYMY SIĘ CAŁE ZYCIE”, m.in.:

 

• warsztaty rzeźbiarskie - „Nie tylko święci garnki lepią...”;

• kurs szybkiego czytania i zapamiętywania: - „Szybkie i efektywne czytanie”;

• techniki szybkiego zapamiętywania - „Twoja pamięć lepsza niż myślisz”;

• kurs języka hiszpańskiego - „Hiszpański na wakacje”;

• „Warsztaty florystyczne” – techniki układania kwiatów; 

• „Warsztaty lepienia z gliny”;

• „Warsztaty filmowe”

 

W ramach cyklu WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ odbywały się konkursy plastyczne, czytelnicze, literackie oraz zajęcia plastyczne, gry zręcznościowe i zabawy plenerowe dla dzieci.

 

                  - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony 

- 19 sierpnia odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Przy pomniku ku czci mieszkańców Jastrzębia, Boryni i Szerokiej (przy KWK „Borynia”), poległych w czasie II wojny światowej zostały złożone wiązanki kwiatów.

W czasie uroczystości kombatanci i żołnierze rezerwy otrzymali nominacje na wyższe stopnie wojskowe,

 - 24 sierpnia w wyniku ulewnych deszczy zostały zalane posesje przy ulicy Pszczyńskiej i Powstańców Śląskich. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony Urzędu Miasta podjął działania zmierzające do usunięcia powstałych szkód.
W działaniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Straż Miejska. Ponadto wójt gminy Zebrzydowice zwrócił się z prośbą o pomoc w ograniczeniu skutków kataklizmu. Został uruchomiony proces ewakuacji mieszkańców ul. Cieszyńskiej w Zebrzydowicach. Zabezpieczono miejsca noclegowe oraz wyżywienie dla potencjalnych osób poszkodowanych z sąsiedniej gminy. Zostały także przekazane worki przeciwpowodziowe.

 

                  - Wydział Architektury

 

W miesiącu październiku br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenów przy ul. Podhalańskiej, Cieszyńskiej, Małopolskiej i Mazowieckiej. Będzie również zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz w lokalnej prasie.

 

                  - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- wykonano kanalizację deszczową oraz wodociąg na cmentarzu komunalnym przy
ul. Połomskiej,

- wykonano letnią obsadę kwiatów na skrzyżowaniach dróg, pomnikach i miejscach pamięci. Łącznie wysadzono 5,5 tys. szt. kwiatów,

- zebrano opłaty w utworzonej strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej
i Witczaka w wysokości 28.960,00 zł (łącznie za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień), opłaty parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej w wysokości 36.668,50 zł (łącznie za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień), opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta w wysokości 57.946,30 zł.

 

Ponadto informuję, że:

 

- 28 lipca nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego budynku wielorodzinnego Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” przy ul. Marusarzówny.  W sumie w nowym budynku znajduje się 50 mieszkań, 2 lokale użytkowe i 13 garaży,

- 27 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta. Było to kolejne spotkanie zorganizowane w związku
z przystąpieniem Miasta Jastrzębie Zdrój do akcji "Przejrzysta Polska". Tematem spotkania było m. in. zapoznanie uczestników z wynikami ankiet dotyczących wyboru zadań do realizacji,

- zgodnie z regulaminem akcji „Przejrzysta Polska” do 1 września br. samorządy miały obowiązek wykonać i zaraportować co najmniej trzy zadania obligatoryjne. Tak też się stało w naszym mieście.


• W ramach zasady braku tolerancji dla korupcji został przygotowany w oparciu
o konsultacje z wszystkimi pracownikami magistratu „Kodeks etyki pracownika Urzędu Miasta”. Kodeks ten stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nim. Tekst kodeksu jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także wywieszony w Sali Obsługi Interesanta. Ponadto tekst kodeksu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym.


• W ramach zasady rozliczalności został opracowany informator budżetowy pt. ”Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”. Broszura tłumaczy podstawowe pojęcia budżetowe, wyjaśnia sposób konstruowania budżetu, prezentuje także dochody i wydatki miasta za lata 2003, 2004 i 2005. Szczególną uwagę poświęcono miejskim inwestycjom. Informator został wydrukowany w 3 tys. egzemplarzy. Jest on dostępny m.in. w jednostkach organizacyjnych miasta, a także w Urzędzie Miasta w Punkcie Informacyjnym. Z jego treścią można się też zapoznać na stronie internetowej www.jastrzebie.pl

 

• W ramach zasady przejrzystości zostały opracowane karty informacyjne dotyczące usług świadczonych w Urzędzie Miasta. Karty te można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta, gdzie obsługa punktu drukuje stosowną kartę dla mieszkańca.  W karcie informacyjnej umieszczono m.in. precyzyjnie podane miejsce załatwienia sprawy, tj. numer pokoju, numer stanowiska na Sali Obsługi Interesantów, podstawę prawną, listę potrzebnych dokumentów, termin i sposób załatwienia sprawy, informację o opłatach. Do kart załączone są także stosowne wnioski. Karty informacyjne zamieszczone są również na stronach internetowych Urzędu Miasta w dziale pt. „Wirtualne Biuro” oraz  na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, pod adresem www.bip.jastrzebie.pl

 

- w dniach od 2 do 4 września br. odbywały się uroczystości z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

- 16 czerwca w naszym mieście gościła delegacja samorządowców z Bośni i Hercegowiny. Podczas spotkania omawiano problem komunikacji pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane