Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


 

L.p.

Nazwa Zbioru Danych Osobowych

Data wpisu do rejestru

Data zmiany w Rejestrze

Uwagi

1.

Ewidencja ludności

28.06.20132.

Ewidencja dowodów osobistych

25.06.20133.

Użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, użytkowanie, użyczenie

08.08.20134.

Oświadczenia majątkowe

16.05.20125.

Uczniowie dotowanych placówek oświatowych

21.09.20126.

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

26.06.20137.

Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, scedowań

26.06.20138.

Rejestr wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

26.06.20139.

Postępowania w zakresie praw konsumenckich

26.06.201310.

Dotacja na zabytki

26.06.201311.

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

26.06.201312.

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

26.06.201613.

Finansowanie rozwoju sportu

26.06.201314.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

26.06.201315.

Instytucje Kultury

26.06.201316.

Organizacja imprez masowych

26.06.201317.

Uczestnicy konkursów w dziedzinie kultury i sportu

26.06.201318.

Akta kontroli Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych

26.06.201319.

Ewidencja stacji kontroli pojazdów i diagnostów

26.06.201320.

Wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

26.06.201321.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

26.06.201322.

Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej, działające w formie stowarzyszenia

26.06.201323.

Nadzór nad stowarzyszeniami

26.06.201324.

Baza Jastrzębskich Organizacji Pozarządowych

26.06.201325.

Paszporty

26.06.201326.

Rejestr zawiadomień o zgromadzeniach

26.06.201327.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

26.06.201328.

Zbiórki publiczne

26.06.201329.

Sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

26.06.201330.

Zwrot podatku akcyzowego

27.06.201331.

Wykaz osób będących beneficjentami programów zdrowotnych

27.06.201332.

Dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

27.06.201333.

Dane oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia na realizację programów zdrowotnych

27.06.201334.

Osoby korzystające z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

27.06.201335.

Przejęcie zobowiązań pracowniczych po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego

27.06.201336.

Przyjmowanie Stron przez Przewodniczącego i Radnych Rady Miasta

11.07.201337.

Wykaz Radnych Rady Miasta

11.07.201338.

Dokumentacja dotycząca postępowań o zamówienia publiczne

11.07.201339.

Rejestr osób, którzy wykupili lub ubiegają się o wykup mieszkania

11.07.201340.

Zajęcie pasa drogowego

11.07.201341.

Gospodarka nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa

11.07.201342.

Opłata adiacencka i planistyczna

11.07.201343.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

11.07.201344.

Wyrażenie zgody na wejście w teren

11.07.201345.

Jednostki Pomocnicze Miasta

11.07.201346.

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej - SOD

11.07.201347.

Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta

13.04.201548.

Rejestr skarg, wniosków i petycji

11.07.2013

 26.09.2016


49.

Upoważnienia

11.07.201350.

Dokumenty aplikacyjne klientów Gminnego Centrum Informacji

11.07.2013

02.12.2016


51.

Gospodarka materiałami promocyjnymi miasta

11.07.201352.

Urząd Stanu Cywilnego – Zmiana imion i nazwisk

03.07.201353.

Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne

03.07.201354.

Ewidencja osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej

03.07.201355.

Lista przedpoborowych i poborowych

03.07.201356.

Ubezpieczenia Strażaków z OSP

03.07.201357.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

17.10.201358.

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

17.10.201359.

Wykaz osób, które uzyskały kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego

25.10.201360.

Wykaz osób składających oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

17.10.201361.

Pozwolenia wodnoprawne

17.10.201362.

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

17.10.201363.

Wykaz osób, które zarejestrowały psa rasy agresywnej

17.10.201364.

Wykaz posiadaczy i hodowców zwierząt podlegających ochronie

17.10.201365.

Wykaz rolników, którzy zawarli ubezpieczenie OC rolników i budynków rolniczych

17.10.201366.

Rejestr sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

17.10.201367.

Wnioski o dotacje do zadań proekologicznych

25.10.201368.

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

17.10.201369.

Wykaz właścicieli lasów

17.10.201370.

Pracownicy młodociani

21.12.201571.

Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju

09.11.200072.

Ewidencja osób ukaranych mandatem karnym kredytowym

18.12.200073.

Rejestr ukaranych mandatem karnym przez Straż Miejską

29.12.200074.

Rejestr podatników podatku rolnego

18.01.201075.

Rejestr podatników podatku od nieruchomości

18.01.201076.

Rejestr podatników podatku od posiadania psów

18.12.201077.

Rejestr podatników podatku od środków transportowych

18.12.200078.

Rejestr podatników podatku leśnego

11.06.201079.

Ewidencja rowerzystów i motorowerzystów

04.12.200080.

Ewidencja pojazdów

19.02.200281.

Ewidencja motorowerów

19.02.200282.

Lokal, Dodatki mieszkaniowe

18.12.2000

 13.12.2017


83.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych, gospodarka odpadami

06.01.201084.

Mienie Gminy, Powiatu i Skarbu Państwa

11.08.201085.

System Rekrutacji Elektronicznej

08.10.201086.

System Informacji Oświatowej

08.10.201087.

Rejestr opłat

12.08.201088.

Monitoring Miejski

22.12.201589.

Stypendia, nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury i sportu

22.12.201590.

Oświadczenia osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

25.01.201691.

Zamknięta ewidencja działalności gospodarczej

26.06.201392.

Platforma Konsultacji Społecznych

01.02.201693.

Rejestr skarg, wniosków i petycji do Rady Miasta

06.05.201694.

Projekt „SAD MIKRO GRANT”

10.06.201695.

Budżet Obywatelski

13.06.201696.

Kurs samoobrony dla kobiet organizowany przez straż miejską w Jastrzębiu-Zdroju

26.08.2016

   

97.

Gospodarka odpadami komunalnymi

02.09.2016

   

98.

Osoby ubiegające się o przydział oświatowych mieszkań służbowych

03.11.2016

   

99.

Dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli

03.11.2016

   

100

Osoby przystępujące do konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich szkół i placówek oświatowych

03.11.2016

   

101

Osoby poszukujące pracy na stanowisku nauczyciela

03.11.2016

   

102

Strefa płatnego parkowania

14.11.2016

   

103

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

02.12.2016

   

104

Akta bieżące audytu wewnętrznego

02.12.2016

 

105

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zaświadczenia na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne

10.04.2017    

106

Wykaz osób, dla których sporządzane są wnioski na odznaczenia, medale lub wyróżnienia  26.04.2017    

107

Rejestr zamian lokali

29.06.2017    

108

Rejestr podnajmów lokali

 29.06.2017    

109

Rejestr skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych

 29.06.2017    

110

Rejestr skierowań do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych

29.06.2017    

111

Rejestr – ustalenie tytułu prawnego do lokalu

 29.06.2017    

112

Rejestr skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia osób z orzeczonym wyrokiem o eksmisję

13.12.2017    
113

System znakowania rowerów

 13.12.2017    

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij