W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie udzielenie pożyczki dla Klubu Judo KOKA Jastrzębie

RSS

Projekt

 

Uchwała Nr …...................2012

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia …....................... 2012 r.

 

 

w sprawie: udzielenie pożyczki dla Klubu Judo KOKA Jastrzębie

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18, 19, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 262 ust 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2009, Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.).

 

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a:

 

§ 1

Udzielić nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 50.000 zł dla Klubu Judo KOKA Jastrzębie na realizację projektu pn. „Polsko-czeska akademia judo” realizowanego przez Klub Judo KOKA Jastrzębie, dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do zawarcia umowy pożyczki z Klubem Judo KOKA Jastrzębie z siedzibą przy ul. Harcerskiej 14 B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Klub Judo KOKA zwrócił  się do Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z prośbą o udzielenie pożyczki z budżetu Miasta w wysokości 50 000,00 zł. na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu Typu C pn. „Polsko-czeska Akademia Judo”, który będzie realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Realizacja projektu od kwietnia do października 2012 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XVI.125.2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” w rozdz. III, pkt. 2, ppkt. 4 wprowadza możliwość udzielania przez Miasto pożyczek na realizację zadań w przypadku prefinansowania projektów, jednakże maksymalna kwota o jaką organizacja pozarządowa może raz
w roku wnioskować nie może przekroczyć 60 000,00 zł. Podstawę do przyjęcia takiego zapisu
w wymienionym dokumencie stanowi art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgodnie z którym, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 Klub Judo KOKA Jastrzębie realizuje projekt samodzielnie bez udziału finansowego partnera zagranicznego. Partnerem po stronie czeskiej jest Dům dĕtí a mládeže Český Tĕšín, z którym jastrzębski Klub współpracuje od ponad 5 lat. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 12 treningów w Polsce i Czechach, na których będzie trenować około 60 zawodników. Ponadto odbędzie się dwutygodniowy obóz judo w Zakopanym dla 33 osób, wspólny 2 dniowy wyjazd na zawody w Bochni dla 48 osób oraz wspólne jednodniowe zawody judo w Jastrzębiu-Zdroju
(100 uczestników). Z pisma przedłożonego przez Klub wynika, iż pożyczka zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów obozu w Zakopanym w dniach 23.07.2012 r. – 06.08.2012 r.

Celem projektu jest połączenie czeskich i polskich osób, podmiotów organizujących
i uprawiających judo, integracja zawodników ich rodzin oraz kibiców judo w Polsce i Czechach oraz pogłębienie współpracy transgranicznej, a także nabycie doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Całkowity budżet projektu wynosi 35 678,00 EUR. Projekt
w 84,09 proc. finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 30 000,00 EUR; 9,81 proc. z dotacji z budżetu krajowego tj. 3 500,00 EUR;
6,10 proc. inne krajowe publiczne środki finansowe 2 178,00 EUR.

Budżet projektu obejmuje następujące koszty: wydatki osobowe związane z realizacją projektu koordynator, księgowy, trenerzy, konferansjer na zwody judo; zakup sprzętu: stroje do uprawiania judo oraz stroje sportowe; waga dla zawodników; obóz w Zakopanym: noclegi, wyżywienie; catering podczas zawodów w Polsce i Czechach; noclegi i posiłki dla uczestników wyjazdowych zawodów judo; koszty przewozów; obsługa medyczna; obsługa sędziowska; nagrody; druk dyplomów; wpisowe na zawody wyjazdowe; ubezpieczenie dla zawodników na czas zawodów wyjazdowych; podkoszulki okolicznościowe z elementami promocyjnymi; kalendarze ścienne okolicznościowe na 2013 r.

Planowany termin rozliczenia projektu to listopad 2012 roku, natomiast planowany termin refundacji poniesionych wydatków to około 6 miesięcy po tej dacie. Zgodnie z pismem Prezesa Klubu Judo KOKA Jastrzębie z dnia 12.06.2012 r. pożyczka zostanie spłacona zaraz po refundacji, jednak nie później niż do 30 listopada 2013 r.

Klub Judo KOKA po raz pierwszy wnioskuje o wsparcie finansowe w postaci pożyczki na realizację zadania.

Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kucia
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.06.2012 12:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 307
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.