Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Zarządzenie Nr Or.IV.0050.122.2016

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 marca 2016r.


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024.


Na podstawie art. 5a, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.515 z póź. zm.) oraz Uchwały nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

§1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

§2

Określa się:
a) termin rozpoczęcia konsultacji od 17.03.2016r.
b) termin zakończenia konsultacji do 24.03.2016r.

§3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska i Rolnictwa

§5

Opinie należy składać na piśmie. w terminie określonym w § 2 w Kancelarii (pok.020 A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, AL. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij