W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia zasad odpłatności w mieszkaniach chronionych

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.50.2016

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 04 lutego 2016r.


w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia zasad odpłatności w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


zarządzam

 

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.


§ 2

1. Określa się:

a) Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 4.02.2016 roku

b)  Termin zakończenia konsultacji na dzień: 9.02.2016 roku


§ 3

1. Forma konsultacji:

a) Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju


§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Sekretariacie (pok.57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.


§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane