W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część... (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR       /        /2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 29 marca 2012 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm.).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

 

§ 1

Udzielić pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w formie dotacji celowej w kwocie 1 800 000,00 zł, dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi w ramach zadania dotyczącego „Przebudowy dróg najazdowych z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. o 5,5 m w ciągu DW nr 933 w Jastrzębiu Zdroju”, realizowanego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IF/III/5340/2/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, które działa na podstawie ugody nr 243/08 (IKI.08130-D-18/2009) z dnia 29.12.2008 r. o naprawę szkody górniczej zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka”.

 

§ 2

Upoważnić Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do podpisania stosownej umowy z Województwem Śląskim, określającej tryb i terminy przekazania i rozliczenia dotacji celowej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona będzie na odszkodowania za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, miasta na prawach powiatu oraz Gminy Pawłowice w ramach zadania dotyczącego „Przebudowy dróg najazdowych z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. o 5,5 m w ciągu DW nr 933 w Jastrzębiu Zdroju”, realizowanego zgodnie decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IF/III/5340/2/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zakres obejmuje wypłatę odszkodowań dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi teren ww. inwestycji, położonych w Gminie Pawłowice, które stały się własnością Województwa z dniem, w którym decyzja IF/III/5340/2/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. stała się ostateczna tj. z dniem 4 czerwca 2009 r. Zadanie jest realizowane i finansowane przez Miasto, które działa na podstawie ugody nr 243/08 (IKI.08130-D-18/2009) z dnia 29.12.2008 r. o naprawę szkody górniczej zawartej z Kopalnią Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka”.

  

PROJEKT

UCHWAŁA NR       /        /2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 29 marca 2012 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm.).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§1

Udzielić pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w formie dotacji celowej w kwocie 1 800 000,00 zł, dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg najazdowych z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. o 5,5 m w ciągu DW nr 933 w Jastrzębiu Zdroju", realizowanego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IF/lll/5340/2/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, które działa na podstawie ugody nr 243/08 (IKI.08130-D-18/2009) z dnia 29.12.2008 r. o naprawę szkody górniczej zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka".

 

§2

Upoważnić Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do podpisania stosownej umowy z Województwem Śląskim, określającej tryb i terminy przekazania i rozliczenia dotacji celowej.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona będzie na odszkodowania za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, miasta na prawach powiatu oraz Gminy Pawłowice dla zadania pn.: „Przebudowa dróg najazdowych z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. o 5,5 m w ciągu DW nr 933 w Jastrzębiu Zdroju", realizowanego zgodnie decyzją Wojewody Śląskiego o sygn. IF/III/5340/2/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. Zakres obejmuje wypłatę odszkodowań dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi teren ww. inwestycji, położonych w Gminie Pawłowice, które stały się własnością Województwa z dniem, w którym decyzja IF/III/5340/2/15/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. stała się ostateczna tj. z dniem 4 czerwca 2009 r. Zadanie jest realizowane i finansowane przez Miasto, które działa na podstawie ugody nr 243/08 (IKI.08130-D-18/2009) z dnia 29.12.2008 r. o naprawę szkody górniczej zawartej z Kopalnią Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka".

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 23.03.2012 07:31
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2012 07:24
Liczba wyświetleń: 183
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.