Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydział Organizacyjny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Rejestr upoważnień Kierownika Urzędu

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: dane osobowe

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: dane osobowe i naruszające prywatność osoby fizycznej

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.)

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej -  Dz. U. z 2014 r., poz. 782 – t.j. z późn. zmianami

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Rejestr szkoleń

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Rejestr przesyłek wpływających 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Rejestr przesyłek wychodzących 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja ogłoszeń własnych i spoza urzędu 

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja korespondencji - listów imiennych zwykłych, paczek, przesyłek pocztex,

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Dane osobowe i naruszające prywatność osoby fizycznej

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.)

art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. z 2014 r., poz. 782 – t.j. z późn. zmianami

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych z Urzędu Miasta i pracowników Urzędów Gmin zwalnianych w związku z reorganizacją terenowych organów administracji państwowej,

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Dane osobowe (udostępniane osobom, których dane dotyczą i uprawnionych instytucji)

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.)

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja akt osobowych pracowników zwolnionych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od 30.06.1992, od 01.07.1992r. Spółka z o.o. „Komunalnik”

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Dane osobowe (udostępniane osobom, których dane dotyczą i uprawnionych instytucji)

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.)

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja wydanych legitymacji służbowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja delegacji służbowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja urlopów bezpłatnych i wychowawczych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Dane osobowe i dane naruszające prywatność osoby fizycznej

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.)

art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do Informacji publicznej- Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja urlopów macierzyńskich

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Dane osobowe i dane naruszające prywatność osoby fizycznej

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.)

art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do Informacji publicznej- Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja urlopów macierzyńskich

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Dane osobowe i dane naruszające prywatność osoby fizycznej

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.)

art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do Informacji publicznej- Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja kart drogowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja pieczęci urzędowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja innych pieczęci i stempli

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja ruchomości, narzędzi, materiałów i pomocy biurowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja upłynniania ruchomości, materiałów, narzędzi i pomocy biurowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja zasobu bibliotecznego

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja wypożyczeń

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


 1. Ewidencja umów, ugód i porozumień wydziałowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Treści stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i dane osobowe

Podstawa prawna ochrony informacji:

art. 11, pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póżn. zmianami

art. 721 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121, wraz z późn. zmianami, 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij