Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 1. Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Podstawa prawna: art.6, ust.1 ustawy z 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: dane osobowe tajemnica przedsiębiorcy

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662

art.5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: brak


 1. Spis Kart Informacyjnych wykazu danych o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zmianami

Zakres ochrony informacji: Nie udostępnia się inf.: chronionych tajemnicą statystyczną, danych osobowych, spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, spraw będących przedmiotem praw autorskich, lub patentowych dokumentów i danych dostarczonych przez osoby trzecie nie mające obowiązku dostarczenia i które złożyły zastrzeżenie o ich udostępnianiu, danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska, informacji o wartości handlowej, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenach zamkniętych, obronności i bezpieczeństwa państwa.

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zmianami

Sposób udostępniania: od ręki lub na wniosek

Wzór wniosku: brak


 1. Rejestr przetrzymywanych zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków , a także prowadzący ich hodowlę

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: dane osobowe

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: brak


 1. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: dane osobowe

Podstawa prawna ochrony informacji: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: brak


 1. Archiwum geologiczne

Podstawa prawna: art.100 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze – Dz.U.2011.163.981 wraz z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej – Dz. U.2011.282.1657

Zakres ochrony informacji: Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne z wyjątkiem korzystania z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie:

 • wydobywania kopalin ze złóż,
 • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
 • w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,

korzystania z informacji geologicznej, związanej z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki geologicznej, a także z udostępnieniem danych geologicznych, bez względu na cel korzystania.

Podstawa prawna ochrony informacji: par.9 pkt.4, pkt.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej – Dz. U.2011.282.1657


art. 99 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze – Dz.U.2015.196 j.t.

Sposób udostępniania: wgląd lub na wniosek

Wzór wniosku: Wniosek o wgląd lub udostępnienie powinien zawierać dane określone w § 9 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej - Dz.U.2011.282.1657:

 • dane zainteresowanego podmiotu,
 • nazwę dokumentu, zbioru danych lub informacje zawarte w metryce próbki, której dotyczy,
 • sposób udostępnienia informacji geologicznej,

cel wykorzystania informacji geologicznej.


 1. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy

Podstawa prawna: Art. 24 ust. 1 pkt. 1 ppkt. f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zakres ochrony informacji: brak

Podstawa prawna ochrony informacji: brak

Sposób udostępniania: za pomocą systemów teleinformatycznych

Wzór wniosku: brak


 1. Ewidencja umów, ugód i porozumień wydziałowych

Podstawa prawna: art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej - Dz.U.2018.0.1330 t.j.

Zakres ochrony informacji: Treści stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i dane osobowe

Podstawa prawna ochrony informacji:

art. 11, pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póżn. zmianami

art. 721 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121, wraz z późn. zmianami, 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, 1662

Sposób udostępniania: na wniosek

Wzór wniosku: załącznik nr 1


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij