W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój a osobą prawną

RSS

Projekt

UCHWAŁA Nr....................

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia ..................

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój a osobą prawną

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§1

Wyrazić zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jastrzębie - Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

- 977/14 o pow. 0,0251 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 2, zapisanej w KW GL1 J/00009648/7,

 

 

na prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność osoby prawnej, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 810/23 o pow. 0,0277 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 4, zapisanej w KW GL1 J/00011514/6,

- 973/37 o pow. 0,0007 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 2, zapisanej w KW GL1 J/00007608/1.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała dotyczy zamiany nieruchomości stanowiącej działkę 977/14 będącą własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój na nieruchomości stanowiące działki: 810/23 i 973/37 będące własnością osoby prawnej: -Działka 973/37—jest-zajęta pod- chodnik na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Witczaka, natomiast sąsiadujące ze sobą działki 977/14 i 810/23 położone są w rejonie Parku Zdrojowego - cmentarza parafialnego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XII/124/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzębiu Zdroju, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 160, poz. 2997 z dnia 25 września 2007 r. przedmiotowe działki przeznaczone są pod:

- działka 977/14 - tereny leśne 4 ZL,

- działka 810/23 - tereny leśne 4 ZL,

- działka 973/37 - tereny usług o charakterze publicznym 3 UP.

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości różnica zostanie wyrównana dopłatą zgodnie z art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

W tym stanie rzeczy Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta projekt niniejszej uchwały.

Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 14.12.2011 07:43
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 225
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.