W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży

Wersja strony w formacie XML


Zarządzenie Nr Or.0050.719.2015

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.

 

Na podstawie art.5a, ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015. 1515) oraz w oparciu o Uchwałę nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


zarządzam

§ 1

Przeprowadzenie na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jastrzębie-Zdrój w okresie od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży.

§ 2 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 3

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
i Mieszkaniowej. 


§ 4

Opinie należy składać na piśmie w terminie określonym w §1, w Kancelarii (pok. 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


§ 5

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.


§ 6

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.


§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej. 


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane