W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.690.2015
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 10.12.2015r

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U, z 2015 r. poz.1515) oraz Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Zarządzam

§1


1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój zwane dalej „konsultacjami",
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2016 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały Rady Miasta.

§2


Określa się:
a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 10.12.2015 r.
b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 11.12.2015 r.

§3

Forma konsultacji będzie następująca: Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały Rady Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju.

§5


Opinie w sprawie w/w projektu uchwały Rady Miasta należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały Rady Miasta.

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§7

Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane