W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1m2 jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg

RSS

 

UCHWAŁA Nr………………….

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia  ...................2011 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1m2  jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

Na podstawie  art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

 

W uchwale Nr LVII/723/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wysokości i zasad opłat oraz naliczania kar za umieszczenie 1m2  jednostronnej powierzchni reklamowej oraz obiektu budowlanego w pasach drogowych dróg wewnętrznych będących w zarządzie miasta Jastrzębie Zdrój

 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

 

Wysokość opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 jednostronnej powierzchni reklamowej pasa drogowego dróg wewnętrznych wynosi: 1,60 zł + należny podatek VAT.

 

§ 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

 

Sposób obliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego: (ilość dni x powierzchnia reklamowa x stawka) + Należny podatek VAT.

 

§ 3 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

 

Wysokość opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg wewnętrznych  

zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego wynosi: 1,00 zł  +  należny podatek VAT.

 

§ 3 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

 

Sposób obliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego: (ilość dni x rzut poziomy obiektu x stawka) +

 należny podatek VAT

 

§ 2

 

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego.

 

  

 

UZASADNIENIE

 

 

W związku ze zmianą z dnia 1 stycznia  2011 roku wysokości podatku od towarów i usług, zaistniała konieczność zmiany uchwały w zakresie zapisów dotyczących podatku VAT

 

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 16.02.2011 09:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 222
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.