W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia (...)

RSS

U C H W A Ł A NR ………………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 z dnia …………………………

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia przy ul. Turystycznej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

                                                          u c h w a l a                                                            

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 107/51 o pow. 0.1945 ha, obręb Jastrzębie Miasto, zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia przy ul. Turystycznej 5A zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00029611/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 107/51 o pow. 0.1945 ha, obręb Jastrzębie Miasto, zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia przy ul. Turystycznej 5A zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00029611/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Znajdujący się na działce budynek przychodni zdrowia stanowi w całości przedmiot najmu Niepublicznego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej „ RECHMED” s.c.

Zgodnie w wypisem z kartoteki budynków budynek przychodni zdrowia posiada numer 107/13;1, powierzchnia zabudowy wynosi 716 m2. Budynek wzniesiono w 1977 roku, powierzchnia użytkowa całkowita wynosi 923,87 m2.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XII/130/2007 działka 107/51 znajduje się w strefie 1UZ- tereny usług zdrowia.

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój Uchwałą Nr XLIII/904/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, zmienioną Uchwałą Rady Miasta Nr LXIII/814/2010 z dnia 28.10.2010 roku ustanowiła pierwszeństwo w nabyciu lokali wykorzystywanych na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej, za wyjątkiem aptek, najemcom tych lokali spełniającym warunki wymienione w § 7 powołanej uchwały:

a)   korzystają z tych lokali na podstawie pisemnej umowy najmu lub dzierżawy nie krócej niż jeden rok,

b)   świadczą usługi medyczne na rzecz mieszkańców w ramach kontraktu z NFZ lub każdorazowym

     jego następcą prawnym,

c)   złożą stosowny wniosek.

W myśl § 1 ust. 7 powołanej uchwały przez lokal należy rozumieć budynek, stanowiący w całości przedmiot najmu lub dzierżawy.

Zgodnie z art. 34 ust. 6 a (dodany w ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U nr 206, poz. 1590 z 2009 roku) przepis ust. 6 stosuje się do budynków mieszkalnych lub użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy.

 

Najemca lokalu na mocy art. 34 ust 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami może, po uprzednim potwierdzeniu przysługującego mu uprawnienia, skorzystać z pierwszeństwa w jego nabyciu. Jeżeli najemca ze swojego uprawnienia nie skorzysta, nieruchomość zostanie zbyta w drodze przetargu nieograniczonego.

Cena nieruchomości zostanie ustalona po dokonaniu wyceny nieruchomości przez Rzeczoznawcę Majątkowego, wyłonionego w drodze zamówienia publicznego.

 

W tym stanie rzeczy Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 15.02.2011 09:52
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 76
Odpowiedzialny za treść: Daniel Zarzycki
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 15.02.2011 09:52
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2011 10:34
Liczba wyświetleń: 285
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.