W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (...)

RSS

UCHWAŁA NR …..

RADY MIASTA Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ……….

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2005 roku Nr 236, poz.2008, z późń. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

 

Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

§ 2

 

1.     Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1)     prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2)     posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe i z poszanowaniem przepisów o ochronie zwierząt świadczenie usług,

3)     posiadać środki transportu do przewozu wyłapywanych zwierząt spełniające wymagania  określone przepisami odrębnymi,

4)     posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt,

5)     posiadać umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej,

6)     posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie przyjęcia zwierząt do schroniska wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt,

7)     posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, lub przedsiębiorcę/podmiot zbierający zwłoki zwierzęce w celu zmagazynowania odpowiedniej ilości przeznaczonej do transportu do miejsca grzebowiska lub spalarni

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 3

 

1.     Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

1)     prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2)     posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3)     prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

4)     schronisko dla bezdomnych zwierząt powinno spełniać wymagania przepisów odrębnych,

5)     posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe i z poszanowaniem przepisów o ochronie zwierząt świadczenie usług,

6)     posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku stałej opieki weterynaryjnej,

7)     posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części,

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

 

§ 4

 

1.     Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1)     prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2)     posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zabudowaną na taki cel, zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3)     posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

4)     prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

5)     posiadać środki, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, w tym:

a)     chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

b)    miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c)     środki transportu do przewozu zwierząt lub ich części, spełniające wymagania określone przepisami odrębnymi,

d)    narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części (dot. grzebowiska)

e)     urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części (dot. spalarni),

6)     grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Uzasadnienia

 

Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr LXIII/787/2010 z dnia 28.10.2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, została przygotowana i podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.).

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Zamiejscowy w Częstochowie zakwestionował zapis § 2 ust.1 pkt.8 uchwały,  brzmiący:

  1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami:

       ……………………………………………………………………………

8)    przedłożyć aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 3 m-c przed terminem złożenia wniosku) informację z  Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

uznając ten zapis za niezgodny z art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 roku o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 roku nr 155, poz.1095 z późn. zm.).

 

 

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.02.2011 12:22
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 149
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.