W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

RSS

 

          Projekt

Uchwała nr...........

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ...............

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6  ust.2, ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

§ 2

 

Górna stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój  wynosi: 200,00  zł/m3 brutto

Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych segregowanych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój wynosi: 100,00 zł/m3 brutto

Górna stawka opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynosi : 35,00 zł/m3 brutto

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr XIX/196/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 roku Nr 5, poz. 91)

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały ………………….…………

 

 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

                Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Nr z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Istotnym jest fakt, iż  w razie zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny stawki opłat winny być niższe.

W przypadku usług świadczonych na podstawie umów stawki opłat uchwalone przez Radę Gminy mają charakter maksymalny, natomiast w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na odbiór odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, stanowią podstawę do ustalenia wysokości opłaty z tytułu wywozu zastępczego zorganizowanego przez Miasto.

Wzrost kosztów usług, w tym kosztów składowania i opłaty środowiskowej oraz zmiana podatku VAT obliguje do ustalenia nowych stawek opłat.

Ustalonych przez Radę Miasta górnych stawek opłat nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.02.2011 10:21
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2011 10:28
Liczba wyświetleń: 603
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.