W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r.

RSS

Projekt

Uchwała Nr..............

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia...............

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§1

Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu miasta.

 

§3

Zobowiązać Prezydenta Miasta do złożenia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2011 łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011.

 

§4

Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§5

Traci moc Uchwała Nr L/639/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r. oraz Uchwała Nr LV/692/2010 Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/639/9009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok .

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (D2.U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r. z późniejszymi zmianami), Rada Gminy corocznie zobowiązana jest do przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci uchwały Rady.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   na 2011 rok obejmuje zadania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej oraz sposoby i środki ich realizacji.

Wzwiązku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu Uchwały wraz z załącznikiem, wydaje się zasadne i zgodnie z obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem wymagane.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 23.12.2010 12:58
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 37
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Ostaszewska-Wdowiak
Data wytworzenia: 22.12.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 23.12.2010 12:58
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 59
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.