W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 7 września 2006 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 7 września 2006 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLVI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 29 czerwca 2006 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- dobiegają końca prace modernizacyjne basenu przy ul. Witczaka (w zakresie I i II etapu) - wykonano m.in. nieckę ze stali nierdzewnej wraz z komorą techniczną i zjeżdżalnią oraz brodzikiem dla dzieci,

 

- ponadto zakończono:

- remonty ulic: Ranoszka, Świerczewskiego, Cichej, Spokojnej, Równoległej, Żwirki
i Wigury, Traugutta, Wrzosowej, Staszica,

- remonty dróg gruntowych: droga do granicy Państwa od ul. Żwirki i Wigury, łącznik ul. Osadników z ul. Siewną, łącznik ul. Wyzwolenia z ul. Piaskową,

- remonty oświetlenia ulic: Jagiełły na odcinku od ronda przy ulicy Cieszyńskiej aż do stacji paliw, ul. Powstańców od ul. Gagarina do ul. M. Reja oraz odnogi
ul. Myśliwskiej,

- wykonano remonty chodników: przy ul. Dębina, przy ul. Wrocławskiej, na os. 1000–lecia,

- ukończono budowę chodników: przy ul. Połomskiej, chodnika przy ul. 3 Maja wraz
z zatoką autobusową,

- zakończono budowę schodów na zejściu z Al. Piłsudskiego do ul. Wielkopolskiej
blok 105 oraz schodów na zejściu z ul. Katowickiej wraz z chodnikiem przy
|ul. Północnej,

- zakończono remont schodów przy ul. Wyspiańskiego, schodów w Jarze Południowym od ul. Mazowieckiej na wysokości pawilonów handlowych oraz schodów przy ul. Turystycznej i Granicznej

- zakończono roboty niwelacyjne w związku z budową obwodnicy Os. Staszica. Na dzień 20.09.06r. planowany jest przetarg na wykonanie miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem,

 

- trwa remont budynku „Masnówki”- roboty ogólnobudowlane wykonano w 90%, trwają prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu - pozostało do ukończenia obłożenie dachu blachą, wykonanie tynku elewacji segmentu A, rynny i rury spustowe,

- trwa remont Hali Widowiskowo–Sportowej - wykonano rozbiórkę posadzki, zdemontowano płyty dachowe prefabrykowane, obudowę ścian, okien stalowych, głównych wiązarów dachowych, na ukończeniu jest rozbiórka łuku żelbetowego, wsporników i słupów żelbetowych. Rozebrano budynki magazynowe i rozpoczęto roboty ziemne i fundamenty budynku socjalnego,

- trwa adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 7 na potrzeby ośrodka zamiejscowego Akademii Wychowania Fizycznego,

- trwa remont Ogniska Przedszkolnego w Bziu,

- w placówkach oświatowych: wymieniono okna w SP 5, 6, 9, 10, 19, 20, ZSH, ZS nr 2, ZS nr 3, wykonano boisko w SP 3. Trwają prace dekarskie w SP 1, 3, 10, 12, 19, 20, ZS nr 2, trwają remonty boisk w SP 6, 19. Ponadto trwają prace związane z ociepleniem ZS nr 6, remont ogrodzenia i malowanie elewacji w ZS nr 9. Trwa wymiana parkietu na wykładzinę sportową w sali gimnastycznej w SP 20.

-naprawiono dach, wymieniono drzwi wejściowe i wybudowano schody zewnętrzne
w budynku przedszkola nr 22,

- rozpoczęto prace remontowe kanalizacji deszczowej ul. Jasna-Graniczna–Podhalańska - termin realizacji ustalony został na 31 listopada br.,

- trwają remonty nawierzchni ulic: Bema, Zapolskiej, Ruptawiec, Żeromskiego-H. Sawickiej, Ogrodowej-Klonowej, K. Zioły oraz łącznika z ul. Gagarina do ul. Powstańców,  

- trwają remonty placów zabaw na terenie miasta – planowany termin zakończenia prac to 15.09.2006r.,

- trwa remont chodnika łączącego ul. 11 Listopada z ul. Wieczorka oraz chodników przy ul. PCK, Wodeckiego, Ranoszka, Wielkopolskiej, Jagiełły, Pomorskiej,

-trwa remont miejsc parkingowych przy przychodni zdrowia na ul. Łowickiej wraz
z parkingiem przy ul. Kaszubskiej 11 – prace polegają na wymianie nawierzchni parkingu, chodnika i drogi na kostkę brukową, wymianie 4 lamp oświetleniowych przy przychodni,

- trwa przebudowa mostu w ciągu ul. Ranoszka nad rzeką Szotkówką - planowany termin ukończenia 30.09.06r.,

- zawarto umowę na remont wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego nad torami PKP,

- zawarto umowę na wykonanie parkingu przy ulicy Granicznej wraz z drogą obsługującą, 

- zawarto umowę na remont skrzyżowania ul. Wodzisławskiej z ul. Górniczą wraz z wymianą pętli sygnalizacji świetlnej,

- zawarto umowę na remont bieżni wokół boiska przy ZS Nr 2 ul. Poznańska,

- zawarto umowę na remont boiska przy SP nr 1,

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- złożone zostały wnioski aplikacyjne na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005–2006 dwóch miejskich inwestycji, tj.:

- „Przebudowa i modernizacja basenu otwartego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju” – etap I i II,

- „Modernizacja i nadbudowa obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”,

- projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” został zgłoszony do udziału w przedsięwzięciu, zorganizowanym przez  Związek Miast Polskich pn. „Fundusze strukturalne w miastach – dobre praktyki”,

- odbyły się:

- 26 czerwca - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

- 28 czerwca - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,

- 30 czerwca - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.,

- 22 sierpnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w ramach projektu: promocja tras rowerowych. Projekt finansowany jest z Interreg III A. Efektem działań jest wybór Miasta Jastrzębie Zdrój na jeden z pięciu punktów węzłowych w ramach projektu,

- 24 sierpnia w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Związku,

- z dniem 1 września zmieniło swoją siedzibę Gminne Centrum Informacji (GCI). Od września będzie się ono mieścić na parterze budynku A Urzędu Miasta w pokojach nr 003 i 004. GCI będzie czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- wg danych na dzień 31 lipca 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.851 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 14,1% (wskaźnik ten utrzymał się na poziomie poprzedniego miesiąca), w podregionie rybnicko-jastrzębskim stopa ta uległa zmniejszeniu do 13,5%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 14,0%, a dla kraju wynosiła 15,7% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lipca 2006r.),  

- w lipcu do urzędu pracy wpłynęły 404 oferty pracy, w tym 98 ofert subsydiowanych, które stanowiły 24% wszystkich ofert pracy. Z ewidencji urzędu wyłączono 637 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 222 osoby, prace interwencyjne rozpoczęło 12 osób, przygotowanie zawodowe – 16, staż – 126 osób, własną działalność gospodarczą rozpoczęło 5 osób,

- w sierpniu br. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach został złożony wniosek
o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia. Środki pozwolą na realizację programu „Twoja przyszłość zależy od ciebie – II”, który ma na celu aktywizację 15 osób bezrobotnych, poprzez udzielenie dotacji dla 10 osób oraz doposażenie stanowiska pracy dla 5 osób. Łączna kwota dofinansowania to 180,5 tys. zł.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- dobiega końca realizacja projektu pt. ,,Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu Zdroju”. Wypłacono stypendia dla 62 uprawnionych uczniów. Przygotowano i złożono sprawozdania z realizacji tego programu za II kwartał 2006 roku. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa,

- dobiega końca również realizacja projektu pt. „Program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju”. Wypłacono stypendia 62 studentom na łączną kwotę 46.500,00 zł. Przygotowano i złożono sprawozdanie dotyczące wypłaty stypendiów za II kwartał 2006r. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa,

- przygotowano i złożono 2 wnioski o dofinansowanie na rok szkolny/akademicki 2006/2007 ze środków w/w Programów, tj.:

- „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Jastrzębia Zdroju”,

- „Stypendia dla studentów Jastrzębia Zdroju”

 

- w ramach programu „wyprawka szkolna” 162 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych otrzymało podręczniki szkolne za łączną kwotę 15.162,40 zł.,

- przygotowano sprawozdanie i rozliczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację wyjazdów na tzw. „zielone szkoły”. W okresie maj – czerwiec br. wyjechało 806 uczniów. W okresie jesienno-zimowym wyjazdy zorganizują dwie placówki, tj. Szkoła Podstawowa Nr 14 (zaplanowano łącznie wyjazd 27 dzieci) i Szkoła Podstawowa Nr 15 (zaplanowano łącznie wyjazd 42 dzieci),

- w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych 46 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość wręczenia aktów mianowania odbyła się 1 września w Zespole Szkół nr 3,

- w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pn. „Pracownie komputerowe dla szkół” trwają przygotowania mające na celu wyposażenie 4 szkół z Jastrzębia Zdroju, tj. Gimnazjum Nr 7, V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 5, Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w pracownie internetowe,

- w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto z firmą IMPEL
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę na wykonanie i wydawanie posiłków oraz umowę na dzierżawę pomieszczeń. Okres obowiązywania umowy: od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku,

- w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z Miejskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na dowóz dzieci niesłyszących do ośrodków specjalistycznych w Katowicach i Raciborzu. Okres obowiązywania umowy: od 1 września 2006 roku do 30 czerwca 2008 roku;

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- w ramach corocznej akcji zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej podczas dwutygodniowych turnusów kolonijnych nad morzem, w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Sądeckim wypoczywało 350 dzieci i młodzieży,  

- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przyznawana jest dodatkowa pomoc w formie zasiłków celowych na zakup podręczników i przyborów szkolnych,

- do dnia 30 sierpnia przyjęto 2.488 wniosków na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków, natomiast od 1 września przyjmowane są wnioski na wypłatę zaliczki alimentacyjnej,

- 3 września odbył się Festyn Zdrowia, który zainicjował obchody VIII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia. W czasie Festynu mieszkańcy mogli skorzystać z wielu bezpłatnych badań, zabiegów, konsultacji i porad lekarskich, podczas festynu zbiórkę krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza,

- zakończono postępowanie przetargowe na zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, tj.:

- na dostawę łóżek do intensywnej terapii medycznej wraz z osprzętem towarzyszącym. Sprzęt zostanie przekazany na użytek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Kardiologiczno–Wewnętrznego. Koszt zakupu to 145.897,62 zł.,

- na dostawę – systemu wizualizacji dla mikroskopu operacyjnego do zabiegów witrektomii typu BIOM. Sprzęt zostanie przekazany na użytek Oddziału Okulistycznego. Koszt zakupu to 49.000,00 zł.,

- na dostawę fotela do masażu typu FRIEND. Sprzęt zostanie przekazany na użytek Oddziału Rehabilitacji. Koszt zakupu to 4.900,00 zł.

- na mocy zawartego z Województwem Śląskim porozumienia przekazano dotację
w wysokości 150 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń pod działalność Wyjazdowej Pomocy Lekarskiej w Jastrzębiu Zdroju”, które prowadzić będzie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Katowicach

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- w sierpniu została powołana komisja d/s szacowania skutków suszy. Szkody zgłosiło
16 rolników. Zostały one oszacowane i informację przekazano do Urzędu Wojewódzkiego,

- uprawom kukurydzy zagraża nowy szkodnik - zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa. Obszary miasta, gdzie już występuje takie zagrożenie to: sołectwa Bzie, Ruptawa i Szeroka. O zagrożeniu rolnicy zostali poinformowani za pośrednictwem sołtysów;

- rozpatrzono wnioski złożone przez mieszkańców miasta w II kwartale 2006r.
o dofinansowanie zadań proekologicznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski dotyczyły dofinansowania:

- 22 ekologicznych kotłów grzewczych

- 11 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

- 1 przydomowej oczyszczalni ścieków

- 6 kolektorów słonecznych

- unieszkodliwiania azbestu z 4 budynków

na łączną kwotę około 56 tys. zł.,

 

                                  

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- kontynuowano nabywanie gruntów pod budowę „Drogi Głównej Południowej” oraz układu gminnych dróg w obrębie zlikwidowanej kopalni „Moszczenica”,

- wniesiono do Jastrzębskiego Towarzystwa Społecznego „Daszek” sp. z o.o. aport w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz prawa własności budynków pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Turystycznej 35A i 63A o łącznej wartości 1.125.000,00 zł. w celu podwyższenia kapitału Spółki,

- do zasobu Skarbu Państwa przyjęto nieruchomość opisaną jako działka 802/38 zabudowaną budynkiem byłego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju i przekazano ją w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 3.564 dodatki mieszkaniowe na kwotę 534.385,91 zł.,

- wypłacano zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe na łączną kwotę: 10.087,95 zł., na bieżąco realizowana jest procedura wykupu lokali mieszkalnych,  

- 14 czerwca br. upłynął termin przyjmowania przez Wydział, podań od osób zainteresowanych wykończeniem na koszt własny 8 lokali mieszkalnych, położonych w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Kościelnej. Z 31 złożonych podań Społeczna Komisja Mieszkaniowa na swoim posiedzeniu w dniu 30 czerwca br. zaopiniowała pozytywnie 8 podań. Dodatkowo ustalono, że przydział poszczególnych lokali odbędzie się na zasadzie losowania. Losowanie zostało przeprowadzone 7 lipca br.,

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetargi na:

- wykonanie przyłącza z rur preizolowanych wraz z remontem nawierzchni chodników, skarp i schodów terenowych przy ul. Zielonej 16-18-20 (przetarg rozstrzygnięty w dniu 7 lipca 2006r.),

- dostawę i montaż wyposażenia biur i sal wykładowych w budynku przy
ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu Zdroju dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie (przetarg rozstrzygnięty w dniu 28 lipca 2006r.,)

- wykonanie prac projektowo – wykonawczych i robót instalacyjnych w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu Zdroju dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie (przetarg rozstrzygnięty w dniu 7 sierpnia 2006r.),

- dostawę i montaż sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz audiowizualnego w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu Zdroju (przetarg rozstrzygnięty w dniu 9 sierpnia 2006r.),

- remont łącznika między przychodniami, schodów wejściowych, tarasu, kominów, pomieszczeń wewnętrznych w budynkach Przychodni Zdrowia ul. Wodeckiego 23 w Jastrzębiu Zdroju (przetarg rozstrzygnięty w dniu 10 sierpnia 2006r.)

 

- unieważniono przetargi na:

- kapitalny remont mieszkań lokatorskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Miodowa 3 oraz ul. Śląska 27 w Jastrzębiu Zdroju (przetarg
z dniu 18 lipca 2006 roku został unieważniony),

- remont dachów na 10 budynkach mieszkalnych w Jastrzębiu Zdroju (przetargi
z 24 lipca i 2 sierpnia 2006 roku zostały unieważnione),

- dostawę i montaż sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz audiowizualnego w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu Zdroju (przetarg z dnia 28 lipca 2006 roku został unieważniony),

- dostawę i montaż wyposażenia w budynku przy ul. Zdrojowej 5 w Jastrzębiu Zdroju (przetarg z dnia 11 sierpnia 2006 roku został unieważniony),

- dostawę i rozładunek materiałów budowlanych na magazynie przy ul. Dworcowej 17 E w Jastrzębiu Zdroju (przetarg z dnia 18 sierpnia został unieważniony)

 

- ogłoszono przetargi na:

- remont dachów na 10 budynkach mieszkalnych w Jastrzębiu Zdroju (przetarg odbył się w dniu 4 września 2006r.),

- dostawę sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych i aparatu cyfrowego do budynku przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu Zdroju (przetarg odbył się w dniu 6 września 2006r.)

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- przyjmowano rozliczenia pierwszych transz dotacji dla klubów sportowych na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w 2006r.” oraz organizację imprez sportowych i kulturalnych,

- do 31 sierpnia br. przyjmowane były wnioski o udzielenie dotacji na rok 2007 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta,

- natomiast do 30 września br. można jeszcze składać wnioski o udzielenie stypendium w dziedzinie kultury. O stypendium mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak również instytucje i jednostki organizacyjne,

- w każdą niedzielę lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym odbywały się imprezy z cyklu „Letnie Koncerty Promenadowe”,

- w każdą środę lipca i sierpnia organizowane były koncerty z cyklu „Muzyczne środy”,

- 20 sierpnia odbył się II Festiwal Kultury Śląskiej pn. „NASZE PTOKI” z udziałem zespołów folklorystycznych, gawędziarzy i twórców ludowych,

- 27 sierpnia odbyła się Jubileuszowa X Sierpniowa Promenada Trzeźwości organizowana przy współudziale Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- zorganizowano wystawy:

 

- wystawa prac uczestników Studium Grafiki i Rysunku działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury (od 27 czerwca do 21 lipca br.),

- wystawa fotografii członków Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni” pt. „Debiuty – postdebiuty 4 edycja” (8-25 sierpnia br.),

- w lipcu i sierpniu w Galerii Historii Miasta można było obejrzeć wystawę „Kierunek Ostrawa! Szlakiem Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Pancernej”, którą honorowym patronatem objął Konsul Republiki Czeskiej,

 

- 2 lipca ulicami Jastrzębia Zdroju przejechali uczestnicy 17. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Jastrzębie Zdrój znalazło się na trasie 6. etapu z Rybnika do Bielska–Białej,

- w okresie wakacji zorganizowano imprezy skierowane do dzieci młodzieży naszego miasta; odbywały się m.in. zajęcia piłki nożnej halowej, zajęcia „Wakacyjnej Akademii Tańca”, „Wakacyjna Szkółka Wspinaczki na Sztucznej Ścianie”, zajęcia siatkówki plażowej, dużą popularnością cieszył się także brodzik przy Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego, przez całe wakacje funkcjonowała także Kryta Pływalnia „Laguna”, dzieci i młodzież mogły korzystać również z ogólnodostępnych ślizgawek na Lodowisku JASTOR,

- 30 lipca odbył się kolejny z cyklu turniejów eliminacyjnych rozgrywanych w ramach IV Regionalnych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej. Turniej miał miejsce w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego przy ul. Cieszyńskiej,

- 9 sierpnia odbyły się zawody rowerowe „Złota Szprycha”,

- w dniach od 18 do 20 sierpnia na Lodowisku „Jastor” odbył się „Międzynarodowy Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR”,

- natomiast 23-24 sierpnia odbył się „Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój”,

- w miesiącu sierpniu rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie. Najwcześniej rywalizację rozpoczęli piłkarze trzecioligowego MKS-u Górnik Jastrzębie. Obecnie trwają już rozgrywki Ligi Okręgowej, jak również wszystkich grup młodzieżowych Szkółki Piłkarskiej MOSIR Jastrzębie,

- 3 września odbyły się „V Otwarte Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Siatkówce Plażowej”

- z okazji 10 – lecia UKS „Pionier” odbył się VII Międzynarodowy Drużynowy Turniej Szachowy. Miasto przeznaczyło na tę imprezę w formie dotacji 28.800zł,

 

           

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zorganizowano cykl warsztatów pt.: „Pomysł na wakacje? Uczymy się całe życie”,
w ramach których mieszkańcy mogli uczestniczyć m.in. w kursie języka włoskiego, warsztatach tanecznych, florystycznych i fotograficznych, kursie pierwszej pomocy,
a ponadto co drugi tydzień organizowane były warsztaty informatyczne „Komputer dla dorosłych”.

 

- zorganizowano wystawy:

 

- wystawę malarstwa Rafała Hermana - „Przemiany”,

- wystawę prac artystów z Tajlandii ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach -„Grafika tajlandzka”

 

- 21 sierpnia odbyło się spotkanie autorskie z Moniką Szwają – popularną autorką powieści,

- w ramach cyklu pn. „Wakacje w bibliotece” zrealizowano zajęcia dla najmłodszych,

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 25 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się przed pomnikiem ku czci mieszkańców Jastrzębia Szerokiej i Boryni poległych w czasie II wojny światowej, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów,  

- 1 września odbyły się uroczystości z okazji 67. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana. Hołd bohaterom września oddali kombatanci, służby mundurowe, władze miasta, harcerze oraz młodzież szkolna. O godzinie 12.00 włączono syreny alarmowe

 

 

                       

 

Ponadto informuję, że

 

- 6 lipca, już po raz czwarty jastrzębski Urząd Miasta odwiedzili samorządowcy z Bośni i Hercegowiny. Goście zapoznali się z tematyką planowania inwestycji oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta,

- Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój zajął II miejsce w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2006 roku” w grupie miast powyżej 70 tys. mieszkańców. Nagroda została przyznana w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic”. Pierwszego miejsca nie przyznano, natomiast miejsce III przypadło Urzędowi Miasta Torunia, a wyróżnienie otrzymał Urząd Miejski w Słupsku,

- 3 września obchodziliśmy 26. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń w kościele pw. NMP Matki Kościoła została odprawiona msza św. a dalsza część obchodów odbyła się następnie pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy KWK "Zofiówka",

- znamy już laureatów konkursu ogłoszonego na stronach internetowych miasta pt. „Dziecko”. Został ogłoszony nowy konkurs pod hasłem „Są takie miejsca w Jastrzębiu Zdroju" Do połowy października można nadsyłać zdjęcia przedstawiające rozmaite zakątki naszego miasta,

- zapraszam do wzięcia udziału w dożynkach ogólnomiejskich, które odbędą się w najbliższą niedzielę 10 września. O godzinie 13.00 ulicami: Harcerską, Al. Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, Kusocińskiego, Jagiełły oraz Cieszyńską przejdzie barwny korowód mieszkańców.
Część obrzędowa i artystyczna rolniczego święta będzie miała miejsce przy domu sołeckim w Ruptawie

- 25 lipca został ogłoszony przetarg na kredyt w wysokości 36 000 000 zł. Otwarcie ofert nastąpi 15 września 2006 roku. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, w wybranym w drodze przetargu banku, zostanie przedłożony Radzie Miasta na sesji w październiku.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.09.2006 13:29
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 649
Drukuj Zapisz do PDF