W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2006 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2006 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informację z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 23 marca 2006 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

                  - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- rozpoczęto wiosenne naprawy dróg - w ostatnim tygodniu wyremontowano największe ubytki nawierzchni na ul. Mazowieckiej, Pomorskiej, Jana Pawła II, Szkolnej, Turystycznej, Północnej, Komuny Paryskiej, Ranoszka, Armii Krajowej,

- trwa realizacja zadań remontowych:

                  - remont chodników: ul. Świerklańska, Jagiełły, Kusocińskiego, Wrzosowa,

                  - budowa chodników: 3 – go Maja,

                  - remont dróg: ul. Sosnowa – Lipowa

- prowadzone są inwestycje:

                  - niwelacja „skarpy” przy ul. Wrocławskiej i budowa nasypu pod drogę,

                  - budowa basenu przy ul. Witczaka,

                  - modernizacja budynku Biblioteki przy ul. Witczaka,

                  - przebudowa mostu nad rzeką Szotkówką,

                  - kończy się remont dachu budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Szkolnej

- podpisano porozumienie z gminą Pawłowice na realizację wspólnej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Partyzantów,

- niestety pomimo monitu nie otrzymaliśmy od Wojewody Śląskiego umowy o dotację na zadanie: „Budowa dróg publicznych na terenie byłej KWK MOSZCZENICA”. Do czasu podpisania w/w umowy nie można ogłosić przetargu na roboty budowlane

 

 

                        - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 22 i 23 marca zorganizowano szkolenie pn. „Problematyka rynku pracy”, którego uczestnikami byli przedstawiciele urzędów pracy z Jastrzębia Zdroju i okolic, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju zajmujący się tematyką bezrobocia. Celem szkolenia było zainteresowanie uczestników możliwością pozyskania środków unijnych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działania statutowe jednostek,

- 6 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o., na którym m.in. podjęto uchwałę w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Witczaka (segment A1),

- 6 kwietnia w Urzędzie Miasta Gliwice odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”. Tematem spotkania było przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu za pierwszy kwartał br. oraz wypracowanie nowych, wspólnych kierunków działań w zakresie szeroko rozumianej promocji przedsięwzięcia,

- 7 kwietnia odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Na spotkaniu przedstawiono m.in. informacje dotyczące infrastruktury drogowej w Subregionie, szczególnie w zakresie budowy autostrady A1 oraz szans na uzyskanie rządowego wsparcia dla budowy Sieci Dróg Głównych,

- 21 kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

- 21 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

- w związku z nawiązaniem kontaktów przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z Deutsche Steinkohle AG w Niemczech wystosowano list intencyjny do Burmistrza Ibbenbüren celem nawiązania współpracy partnerskiej. Miasto Ibbenbüren, podobnie jak Jastrzębie Zdrój, posiada doświadczenie w przemyśle górniczym, jest położone w bliskiej odległości Zagłębia Ruhry,

- podpisano umowę partnerską o przystąpieniu do projektu pn. „Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy szansą rozwoju Segmentów Lokalnych” finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL), działanie 1.1. Projekt zakłada udział publicznych służb zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji partnerstwa lokalnego oraz jednostek samorządu terytorialnego w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach. Realizacja projektu obejmie okres od 01.09.2006r. do 31.03.2008r.

 

 

                  - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 marca 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 6.195 osób bezrobotnych (w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 144 osoby),

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 15,2%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim uległa zmniejszeniu do poziomu 15,4%, dla województwa śląskiego wyniosła 15,7%, a dla kraju - 18,0% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do
lutego br.),

- w miesiącu marcu do urzędu pracy wpłynęło 412 ofert pracy, w tym 125 ofert subsydiowanych, które stanowiły 30% wszystkich ofert pracy. Z ewidencji urzędu wyłączono 617 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 299 osób, prace interwencyjne podjęły 3 osoby, staż rozpoczęło 65 osób, przygotowanie zawodowe – 12 osób, na szkolenie skierowano 5 osób, a działalność gospodarczą podjęły 4 osoby,

- podpisano umowę o dofinansowanie dwóch projektów „Powrót do pracy” oraz „Start zawodowy młodzieży” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- w kwietniu złożono dwa projekty o dofinansowanie z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

- Projekt „Postawmy na miejsca pracy” zakłada aktywizację 10 osób w postaci udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowisk pracy dla 30 osób,

- Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Jastrzębiu Zdroju” zakłada aktywizację 10 osób w postaci udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, skierowanie 50 osób na staż i na doposażenie stanowisk pracy dla 30 osób

 

 

                  - w zakresie edukacji

 

- w związku z upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora ogłoszone zostały konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 16, Zespołu Szkół Nr 1 i 9, Zespołu Szkół Zawodowych, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Publicznego Przedszkola Nr 2, 6, 8, 14 i 18 oraz Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Konkursy przeprowadzone zostaną w maju br.,

- 20 marca odbyła się konferencja połączona ze szkoleniem dla wszystkich dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli informatyki gimnazjów i szkół średnich w sprawie przygotowań do organizacji nowego roku szkolnego 2006/2007 oraz elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007,

- w kwietniu rozpoczęto działania mające na celu przeprowadzenie w jastrzębskich szkołach ponadgimnazjalnych elektronicznej rekrutacji. Odbyło się szkolenie dla dyrektorów i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji w szkołach. Wprowadzona została do systemu oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych. Od 15 maja br. rozpocznie się rejestracja kandydatów do szkół (na stronie internetowej www.rybnik.edu.com.pl można zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Jastrzębia Zdroju oraz najbliższych miast naszego regionu),

- w dniu 4 kwietnia odbył się sprawdzian kompetencji uczniów klas szóstych szkół podstawowych,

- w dniach 26 i 27 kwietnia odbyły się ogólnopolskie obowiązkowe egzaminy gimnazjalne składające się z dwóch części - humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej,

 

 

                  - w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- corocznie w ramach spotkań świątecznych we współpracy z kołami charytatywnymi parafii rzymsko-katolickich zorganizowano śniadania wielkanocne. Odbywały się one
w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej, parafii Św. Katarzyny, parafii św. Barbary i Józefa, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa,

- wznowiono wydawanie skierowań na pobieranie artykułów żywnościowych w ramach programu PEAD. W dniach 18, 19, 20 kwietnia pracownicy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej rozdysponowali żywność 600 osobom,

- rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację w bieżącym roku zadań w następujących dziedzinach:

 

- promocji i profilaktyki zdrowia:

 

1. „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2006 ”,

2. „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2006 ”,

3. „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i dolnego odcinka jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”,

4. „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego (poprzez USG przezpochwowe) wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2006”,

5. „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”

 

- pomocy społecznej:

 

1. „Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”,

2. „Wyłonienie organizacji pozarządowej na przechowywanie oraz dystrybucję żywności przyznanej przez Bank Żywności w ramach programów unijnych dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju będących w trudnej sytuacji życiowej”

 

- pożytku publicznego i wolontariatu:

 

1. „Prowadzenie rehabilitacji poprzez gimnastykę leczniczą i masaże miejsc z objawami degeneracji tkanek, psychoterapii i rehabilitacji społecznej”,

2. „Podnoszenie świadomości społecznej metodą szkoleń, prelekcji w zakresie cukrzycy wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój, metodą badań przesiewowych, posługiwania się sprzętem pomiarowym do badania poziomu cukru we krwi oraz zasad prawidłowego odżywiania”,

3. „Prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego dla niewidomych i szczątkowo widzących, w zakresie wykonywania  czynności metodami bezwzrokowymi, poruszania się z białą laską,  poprawy kondycji zdrowotnej inwalidów wzroku, działania psychoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne z obsługi internetu”,

4. „Usprawnienie całościowej opieki nad chorymi i ich rodzinami w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz rodzinom osieroconym”,

5. „Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie  w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii”

 

 

                  - w zakresie ochrony środowiska

 

- z okazji obchodzonego na całym świecie "Dnia Ziemi” (22 kwietnia) odbyły się konkursy wiedzy ekologicznej i przyrodniczej dla dzieci i młodzieży:

 

- IX Miejski Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów gimnazjów (20 kwietnia),

- VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Ochrony i Kształtowania Środowiska –
dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (21 kwietnia),

- IV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny - dla uczniów szkół podstawowych
(25 kwietnia),

- ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono ponad 10 tysięcy sadzonek drzew i krzewów. Zakupiony materiał został przekazany m.in. Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości, Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej, zarządom osiedli: Zdrój, 1000-lecia, Staszica, Przyjaźń, Morcinka, Barbary, Chrobrego, Pionierów, sołectwom: Skrzeczkowice, Ruptawa i Szeroka oraz kilku szkołom i przedszkolom, celem nasadzenia na terenach miejskich, osiedlowych i cmentarzach komunalnych

 

 

                  - w zakresie gospodarowania mieniem

 

- nabyto w formie darowizny od Agencji Własności Rolnej nieruchomości zajęte pod drogę ul. Okrzei i odnogę ul. Cieszyńskiej,

- przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego w Jastrzębiu Zdroju,

- dokonano sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Węglowej na rzecz osoby prawnej,

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w pasie Drogi Głównej Południowej i innych nieruchomości gruntowych,

- przejęto nieruchomości będące przedmiotem zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. stanowiące drogi ul. Równoległej, Reja, Dębina, Gagarina

 

 

                  - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 1784 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 251.359,53 zł,

- podpisana została umowa dotycząca wyceny 21 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,

- odbywały się Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, dotyczące przedstawienia sprawozdań z działalności Zarządcy (za rok ubiegły) oraz przedstawienia planów na rok 2006,

- 27 marca odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

 

                  - Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- ogłoszono procedurę przetargową na wykonanie zadania pn. „Wywóz i utylizacja odpadów płynnych z obiektów mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN” (przetarg zaplanowano na 27.04.2006r.) oraz na wykonanie zadania pn. „Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych dla budynku Przychodni Zdrowia ul. Komuny Paryskiej 14, dz. nr 2144/86.” (przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2006r.),

- prowadzono roboty instalacyjne (m.in. remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych; sprawdzanie i naprawę instalacji gazowych i elektrycznych, bieżące usuwanie usterek zgodnie ze zleceniami i zgłoszeniami lokatorów i użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych), roboty budowlane (m.in. remonty pokryć dachowych; usuwanie usterek po przeglądach kominiarskich - przeróbka przewodów spalinowych i wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych),

- w ramach administrowania nieruchomościami m.in. dokonano wywiezienia wielkogabarytowych sprzętów gospodarstwa domowego, porządkowano tereny zielone, chodniki, ulice i parkingi po zakończonej „Akcji zima”, przeprowadzono wiosenną pielęgnację drzew i krzewów, ponadto prowadzono bieżącą obsługę lokatorów (m.in. sporządzanie umów najmu lokali socjalnych na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej UM; przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą mieszkań)

 

 

                  - w zakresie kultury i sportu

 

- zgłosiliśmy swój udział w XI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem „Całe miasto tańczy Poloneza”. Centralnym miejscem imprezy będzie Stadion Miejski – w dniu 1 czerwca,

- wkrótce zostanie wydane dzieło Jarosława Mrożkiewicza pt. „Zapomniany życiorys śląskiego powstańca. Mikołaja Witczaka wspomnienia i przyczynki”,

 

- odbyły się:

- spektakl dla dzieci pt. „Sznurkowe Skrzaty” w wykonaniu Teatru „Wielkie Koło”
z Będzina (26 marca),

- spektakl adresowany do widzów dorosłych „Szopka Don Cristobala” Federica Garcii Lorki w wykonaniu aktorów teatrów z Bielska-Białej (22 kwietnia), 

- prezentacje filmowe: w ramach cyklu „Przerwa.... na kino” wyświetlono najlepsze filmy polskiego kina niezależnego Toruńskiego Filmowego Festiwalu TOFFI
(6 kwietnia), natomiast w ramach przeglądu filmowego „Kino na granicy” można było obejrzeć filmy czeskich i słowackich reżyserów (od 20 do 22 kwietnia),

- w ramach cyklu Salon Młodych Artystów odbyło się spotkanie połączone
z prezentacją prac jastrzębskiego fotografika Michała Kaczorka „Cztery pory roku – Jastrzębie” (22 kwietnia),

 

- 11 kwietnia rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszą Pisankę Wielkanocną” adresowany do uczniów szkół podstawowych z naszego regionu,

- 21 kwietnia odbyły się VI Prezentacje Muzyczne Zespołów Klubu „Metronom”, których celem jest prezentacja dokonań amatorskich grup muzycznych działających w klubie oraz promocja zespołów debiutujących,

- zorganizowano wystawy:

- prac artystów pedagogów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu „Razem i osobno. Postawy 2006”, której towarzyszyła prezentacja prac studentów eksponowana pn. „Wystawa Jednego Dnia” (wystawa potrwa do 28 kwietnia),

- w Galerii Historii Miasta do końca maja można zwiedzać wystawę czasową „30 lat Hufca ZHP w Jastrzębiu Zdroju” oraz wystawy stałe obrazujące historię ziemi jastrzębskiej, jastrzębskiego górnictwa węglowego i wyposażenie kuchni śląskiej na przełomie XIX i XX wieku

 

- 18 marca odbyła się kolejna edycja „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”, w którym wystartowało 11 ekip szkół podstawowych i 8 szkół gimnazjalnych,

- 7 kwietnia odbyły się „Międzyszkolne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych Miasta Jastrzębia Zdroju”,

- 8-9 kwietnia odbyły się Dwudniowe „Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Judo”,
w których wystartowało ponad 400 zawodników,

- zakończyły się turnieje kwalifikacyjne rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”. Podczas trzeciej tury wyłonione zostały kolejne dwa przedszkola, które powalczą o tytuł najlepszego przedszkola na finałowej imprezie 10 maja,

- III ligowa drużyna GKS Jastrzębie rozegrała 7 spotkań rundy wiosennej w tym 4 mecze na naszym stadionie. W chwili obecnej drużyna GKS Jastrzębie zajmuje II miejsce w tabeli,

- siatkarze Jastrzębskiego Węgla ulegli w play off Skrze Bełchatów 1:3 i tym samym wywalczyli srebrny medal Polskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2005/2006,

- 23 kwietnia odbyły się Zawody Wspinaczkowe z cyklu „TURNIEJ IV ŚCIANEK” 2006.    W zawodach wystartowało 76 osób z całego kraju, zawodnicy Jastrzębia wywalczyli dwa pierwsze miejsca i jedno drugie w poszczególnych kategoriach

 

 

                  - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- wystawy:

- „Dawny krajobraz Górnego Śląska – Górny Śląsk w grafice i rysunku od końca XV do I połowy XX wieku”– wystawa ze zbiorów Piotra Siemko (wystawa potrwa
do 27 kwietnia),

- „Andersen w Bratysławie” – wystawa ilustracji do baśni H.Ch. Andersena w ramach „Andersenady” z Instytutu Słowackiego w Warszawie (wystawa potrwa
do 29 kwietnia),

 

- wykłady:

 

- wykład pt. „Rudolf Ranoszek – twórca polskiej szkoły filologii Wschodu Starożytnego” – zorganizowany z okazji 20 rocznicy śmierci uczonego;

- wykłady towarzyszące promocji książki oraz wystawie ze zbiorów Piotra Siemko
pt. „Tło historyczne do publikacji Dawny krajobraz Górnego Śląska” (wykładowca - prof. dr hab. Idzi Panic) oraz wykład pt. „Ikonografia jako wartość przy odczytywaniu krajobrazu kulturowego historycznego Górnego Śląska” (wykładowca - Mariusz Makowski),

 

 

                  - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 24 marca pod pomnikiem Poległych Żołnierzy odbyły się uroczystości z okazji 61 rocznicy wyzwolenia Jastrzębia Zdroju. W obchodach wzięli udział przedstawiciele związków kombatanckich, uczniowie jastrzębskich szkół, delegacje służb mundurowych, harcerze oraz konsule Republiki Czeskiej, Ukrainy i Rosji, a także władze Karwiny i Hawierzowa. Orkiestra dęta KWK "Zofiówka" odegrała hymny narodowe: polski, rosyjski, czeski i ukraiński. Dla uczczenia Dnia Wyzwolenia Miasta zostały także włączone syreny alarmowe

 

 

                  - Wydział Architektury

 

- trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego miasta. Od 10 kwietnia do 11 maja br. wyłożony został w Wydziale Architektury miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy centrum, a dyskusja publiczna na ten temat odbędzie się 11 maja br. (czwartek) o godz. 12.00  i  14.00  w sali posiedzeń Rady Miasta,

- trwają obecnie postępowania administracyjne w sprawie budowy dwóch dużych obiektów handlowych w mieście, tj. przy ul. Podhalańskiej oraz Arki Bożka – Harcerskiej. Dotyczą one ochrony środowiska oraz budowy układu komunikacyjnego. Oprócz stron występujących na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o  dopuszczenie do udziału w tych postępowaniach złożyły wnioski:

 

- Kongregacja Przemysłowo – Handlowa oraz

- Stowarzyszenie Zieloni Oddział Terenowy w Zabrzu

 

 

                  - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- wykonywano prace porządkowe na terenie miasta, m.in. obsadę kwiatami miejsc pamięci, skrzyżowań (ul. Pszczyńska – przy rondzie, ul. Podhalańska z ul. Jagiełły, Al. Piłsudskiego z ul. Graniczną) oraz kwietników w Jarze Południowym (łącznie nasadzono 2.530 szt. kwiatów),

- w okresie od 3 do 13 kwietnia przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zebrano ok. 35 ton odpadów i ok. 650 szt. opon,

- w miesiącu marcu zebrano opłaty: parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej
(w łącznej kwocie 9.674,50 zł), w strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka (w łącznej kwocie 11.645,10 zł) oraz opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta (w łącznej kwocie 48.419,30 zł)

 

 

Ponadto informuję, że

 

 

- 6 kwietnia w Urzędzie Miasta gościła kilkunastoosobowa grupa samorządowców z Bośni i Hercegowiny. Podczas wizyty goście zapoznali się z modelem obsługi interesanta, który obowiązuje w Urzędzie Miasta. Inicjatorem spotkania była Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego. Była to już trzecia wizyta samorządowców z Bośni i Hercegowiny w naszym Urzędzie,  

- 10 kwietnia pomiędzy Miastem a Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach zostało podpisane porozumienie mające na celu uruchomienie w Jastrzębiu Zdroju Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego tej uczelni. Od października studia mogłoby rozpocząć około 140-150 studentów. Ośrodek będzie zajmował pomieszczenia w budynku obecnego Gimnazjum nr 7,

- ruszyła VII edycja internetowego konkursu fotograficznego, ogłoszonego na miejskich stronach internetowych. Do 15 maja można nadsyłać zdjęcia przedstawiające świat zwierząt w najbardziej nietypowy, zaskakujący i oryginalny sposób.Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.05.2006 12:44
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 447
Drukuj Zapisz do PDF