W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XL Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 15 grudnia 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

W pierwszej kolejności pragnę poinformować, że z dniem 2 stycznia br. na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój powołałem Pana Krzysztofa Baradzieja. Podlegać mu będą wydziały: Architektury, Geodezji i Kartografii, Gospodarki Mieszkaniowej, Mienia oraz Obywatelski,

 

 

                     - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- zrealizowano projekty pn. „Modernizacja Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu Zdroju – Etap III” oraz „Modernizacja ulicy Libowiec jako droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu Zdroju”. Zadania współfinansowane były przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Łączna kwota dotacji wyniosła prawie 7,7 mln zł, tj. 75 proc. nakładów inwestycyjnych,

- w związku z trwającą zimą na bieżąco monitorowany jest stan dróg w mieście. Do dnia 20 stycznia wywieziono z miasta ponad 4.000 ton śniegu. Wywóz śniegu został ograniczony tylko do głównych skrzyżowań, zatok i przystanków autobusowych, dworców autobusowych ewentualnie do miejsc przewężeń ulic. Koszt utrzymania zimowego w miesiącach listopad i grudzień 2005r. wyniósł 844 tys. zł,

- 22 grudnia 2005r. uroczyście zostało otwarte turystyczne przejście graniczne z Republiką Czeską w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Ruptawie. W miesiącach wiosennych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie wykonane oznakowanie kierunkowe oraz utwardzenie drogi dojazdowej do tego przejścia

 

 

                     - w zakresie polityki gospodarczej

 

- dokonano zmiany reprezentanta Gminy w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie. Do reprezentowania Gminy został upoważniony Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój,

- 20 grudnia 2005r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o., na którym podjęto m.in. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Witczaka hipoteką kaucyjną oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na budowę bloku wielorodzinnego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu Zdroju,

- trwają prace nad opracowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju” (w ramach priorytetu 2. „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”). Przygotowano stosowną uchwałę oraz regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006,

- w związku z rosnącym zainteresowaniem projektem pn. Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych partnerzy-założyciele projektu, w tym Miasto Jastrzębie Zdrój, przystąpili do tworzenia mechanizmu włączenia nowych członków do tego projektu. Wypracowano dwa dokumenty: umowę przystąpienia nowego partnera do w/w projektu oraz porozumienie stron projektu określające zasady przystępowania nowych przedsiębiorstw i instytucji,

 

 

                     - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 grudnia 2005r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju było zarejestrowanych 6.296 osób bezrobotnych. W grudniu w urzędzie pracy zarejestrowano 671 osób, natomiast z ewidencji wyłączono 585 osób bezrobotnych. W 2005 roku utrzymywała się tendencja spadkowa bezrobocia. Poza niewielkim wzrostem bezrobocia w czerwcu, który był spowodowany rejestracją absolwentów oraz w grudniu, liczba bezrobotnych w ubiegłym roku uległa zmniejszeniu o 11,4%,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 15,0%, dla województwa śląskiego kształtowała się na poziomie 15,3%, a dla kraju wynosiła 17,3% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do miesiąca listopada 2005r.),

- w grudniu 2005r. do urzędu pracy wpłynęły 192 oferty pracy, w tym 40 ofert pracy subsydiowanej. Z ewidencji urzędu wyłączono 585 bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 281 osób. Ogółem w 2005 roku odnotowano wzrost liczby ofert pracy w stosunku do roku 2004 o 17,9% tj. o 675 ofert,

 

 

                     - w zakresie edukacji

 

- w zakończonej w grudniu ub. roku edycji konkursu „Przyjazna szkoła”, w której jastrzębskie placówki oświatowe rywalizowały o miano najbardziej bezpiecznej i przyjaznej uczniom najlepiej został oceniony Zespół Szkół nr 6. W gronie laureatów znalazły się również: Zespół Szkół nr 5 oraz Gimnazjum nr 10,

- 28 grudnia 2005r. wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 10 nauczycielom, którzy w wyniku postępowań egzaminacyjnych przeprowadzonych w miesiącach listopadzie i grudniu 2005r. uzyskali stopień nauczyciela mianowanego,

- 5 stycznia odbyły się Jastrzębskie Targi Edukacyjne, których celem była popularyzacja idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców naszego miasta,

- 16 stycznia zostały wręczone nagrody nauczycielom, którzy zwyciężyli w konkursie na scenariusz lekcji związanej z życiem i przesłaniem Jana Pawła II. Konkurs zorganizowała redakcja kwartalnika „Interlekcja”, w którym zostaną opublikowane najlepsze scenariusze,

- sporządzono końcowe rozliczenie z udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Jastrzębia Zdroju. W roku kalendarzowym 2005 pomocą w formie stypendium szkolnego objętych zostało 2.799 uczniów,

 

 

                     - w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 16 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 dwóch detektorów tętna. Zakupiony przez Urząd Miasta sprzęt trafił na oddział położniczo-ginekologiczny szpitala

 

 

                     - w zakresie gospodarowania mieniem

 

- przekazano w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Miasta Jastrzębie Zdrój położoną przy ul. Zdrojowej 5 przeznaczoną na siedzibę Sądu Rejonowego,

- na rzecz Miasta zostało nabyte prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0112 ha z przeznaczeniem pod zatokę autobusową przy ul. Łowickiej

 

 

                     - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 3.571 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 498.208,82 zł,

- przyjmowano wnioski o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy, które rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową,

- sporządzono projekty wykazów osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym i lokali socjalnych w 2006 roku  

 

 

                     - Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- wykonany zostanie remont stropu nad pierwszą kondygnacją w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gagarina 130 w Jastrzębiu Zdroju (wykonawcę wyłoniono w przetargu, który odbył się w dniu 05.01.2006r.),

- opracowywana będzie dokumentacja techniczna zabudowy dźwigu w obiekcie Przychodni Zdrowia przy ul. Wrocławskiej 12A w Jastrzębiu Zdroju (wykonawcę wyłoniono w przetargu, który się odbył w dniu 05.01.2006 r.),

- opracowana zostanie również dokumentacja projektowo-wykonawcza na przebudowę budynku zabytkowego „Dwór Obronny” w Bziu Zameckim (trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy),

- opracowana zostanie również dokumentacja projektowo-wykonawcza na termomodernizację budynków przy ul. Wrzosowej 4A, 8A i 16A w Jastrzębiu Zdroju (trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy),

- w ramach „Akcji zima” - odśnieżano ciągi komunikacyjne piesze i jezdne przy budynkach gminnych – użytkowych, mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych,

 

 

                     - w zakresie kultury i sportu

 

- rozstrzygnięto VI edycję internetowego konkursu fotograficznego, ogłoszonego przez Urząd Miasta pt. "Niebo nade mną". Łącznie na konkurs wpłynęło 135 fotografii, wykonanych przez 49 autorów. Prace można oglądać na stronach www.jastrzebie.pl,

- po raz kolejny przyznano stypendia sportowe miasta Jastrzębie Zdrój dla osób, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2005. Łączna kwota przyznanych stypendiów sportowych to blisko 50 tys. zł. Stypendia otrzymywać będzie łącznie 31 osób w okresie od stycznia do grudnia 2006r.,

- przyznano również stypendia w dziedzinie kultury w łącznej kwocie 10 tys. zł dla 5 osób, które będą realizować w roku bieżącym programy związane z działalnością na rzecz kultury w naszym mieście,

- w miesiącu lutym ukaże się siódme już wydanie „Informatora miejskich imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych w roku 2006”,

- 31 stycznia 2005r. pożegnaliśmy stary rok na imprezie plenerowej „SYLWESTER POD GWIAZDAMI”,

- 8 stycznia odbywały się imprezy zorganizowane w ramach XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszym mieście kwestowało 160 wolontariuszy. Ogółem w wyniku kwesty oraz licytacji gadżetów WOŚP i pamiątek przekazanych przez darczyńców zebrano 40.357,53 zł. W trakcie imprezy można było obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego, przygotowany przez współorganizatorów, a także wysłuchać koncertów zespołów muzycznych,

- w dniach od 20 do 22 stycznia odbywały się Warsztaty Artystyczno - Graficzne adresowane do młodzieży i osób dorosłych,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotografii Janusza Szczotki pt. „Zakręcone wernisaże” (wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia br.),

- wystawę pt. „Kobiecy strój ludowy w Jastrzębiu i okolicy”. Wernisaż uświetnił koncert Zespołu Folklorystycznego „Druga Młodość” (wystawę będzie można oglądać do końca marca br.)

 

- 6 stycznia obchodzono XV-lecie powstania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- w dniach od 14 do 15 stycznia odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie,

- rozgrywki wznowiła Miejska Liga Siatkówki Amatorów, zakończyła się runda zasadnicza, drużyny rozegrają od lutego rundę PLAY OFF,

- zakończyła się IX edycja Miejskiej Indywidualnej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów

 

 

                     - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Realizowano przedsięwzięcia kulturalno – edukacyjne, m.in.:

 

- wystawy:

- wystawę fotografii Vladimira Uhera pt. „Czeski barok” zorganizowaną pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach – Jozefa Byrtusa,

– wystawę prac dzieci - „Zimowe klimaty”,

 

- wykład dr Jerzego Jarosza z Uniwersytetu Śląskiego z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „Jak człowiek nauczył maszyny liczyć”,

- spotkanie świąteczne „Ślonsko wilijo”,

– koncert noworoczny „Kolędy & Rother Songs” w wykonaniu Tria Jazzowego

 

   

                     - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w miesiącu grudniu 2005r. zebrano opłaty: parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej (w łącznej kwocie 12.260,00 zł), w strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka (w łącznej kwocie 11.513,30 zł) oraz opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta (w łącznej kwocie 57.941,78 zł)

 

 

Chciałbym także odnieść się do kwestii przeniesienia siedziby Pogotowia Ratunkowego z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2003-2005 zawierano porozumienia z Dyrektorem WSS nr 2 przy współudziale Komendanta Miejskiego PSP o współfinansowaniu funkcjonowania w budynku PSP Zintegrowanego Stanowiska Kierowania. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone także w budżecie na 2006r.

W związku z decyzją Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego w sprawie włączenia Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju w struktury Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, na początku grudnia zorganizowano spotkanie w sprawie dalszego stacjonowania Pogotowia w PSP w Jastrzębiu Zdroju. W spotkaniu wziął udział m.in. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Pan Andrzej Drybański i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju. Po wprowadzeniu uzgodnionych przez wszystkich obecnych na tym spotkaniu zmianach, projekt został przesłany do ponownej akceptacji przez Dyrektora WPR. Jednakże w połowie grudnia otrzymałem projekt porozumienia, który w istotnych kwestiach całkowicie zmieniał wcześniej uzgodnioną treść. W projekcie tym nałożono na Prezydenta Miasta obowiązek przystosowania pomieszczeń socjalnych i użytkowych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego mającej mieścić się w Komendzie Miejskiej PSP. Chciałbym podkreślić, że Prezydent Miasta nie jest właścicielem budynku, w którym miałaby siedzibę Stacja Pogotowia Ratunkowego, nie jest również organem założycielskim ani dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, ani dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2. Obowiązki w odniesieniu do tych struktur spoczywają zgodnie z prawem na Marszałku Województwa.

W świetle ostatnich wydarzeń zupełnie niezrozumiałe są działania, które 2003 roku spowodowały, że Pogotowie Ratunkowe opuściło budynek przy ul. Opolskiej.

 

Ponadto informuję, że

- 22 grudnia 2005r. do tutejszego urzędu wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie bądź zmianę uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C69 jako naruszającej art. 72 ust.1 pkt. 6 ustawy z dn. 27.04.2001r. - Prawo Ochrony Środowiska. Wzywająca wnosi o zagwarantowanie jej ochrony przed nadmiernym hałasem poprzez zmianę przedmiotowej uchwały lub w przypadku gdyby zmiana taka nie była możliwa przez jej uchylenie. Pragnę nadmienić, że Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego nie zakwestionował przedmiotowej uchwały, a sprawa, o którą wnosi wzywająca jest rozstrzygana na etapie decyzji środowiskowej – nie zaś w uchwale o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- 31 grudnia 2005r. dobiegła końca realizacja akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.
W ramach tej akcji Urząd Miasta wykonał i zaraportował 7 zadań:

 

1/ w ramach zasady partycypacji, we współpracy z organizacjami pozarządowymi został przygotowany „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”,

2/ w ramach zasady przejrzystości dostosowano istniejący wcześniej w Urzędzie Miasta Punkt Informacyjny do wymogów akcji. Zostały również opracowane karty informacyjne dotyczące usług świadczonych w Urzędzie Miasta,

3/ zgodnie z zasadą fachowości w Urzędzie Miasta opracowano procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz pomocnicze i pracowników obsługi,

4/ w ramach zasady przewidywalności został opracowany krótki materiał, w którym mieszkańcy informowani są o głównych założeniach rozwojowych miasta. Dokument zawiera najważniejsze zapisy "Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 roku. Aktualizacja do 2015 roku",

5/ w ramach zasady braku tolerancji dla korupcji został przygotowany w oparciu
o konsultacje ze wszystkimi pracownikami magistratu „Kodeks etyki pracownika Urzędu Miasta”,

6/ W ramach zasady rozliczalności został opracowany informator budżetowy pt. ”Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”.

 

Ponadto zaraportowano wykonanie zadania realizowanego przez Radę Miasta pn. „Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego”.

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.02.2006 11:17
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 473
Drukuj Zapisz do PDF