W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesje Rady Miasta w dniu 21 kwietnia 2005 roku

RSS
 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 21 kwietnia 2005 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 23 marca 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

                        - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji  

- wykonano modernizację ulicy Turystycznej (etap I) na odcinku o łącznej długości 170 mb.
Od 14 kwietnia br. ul. Turystyczna została zamknięta dla ruchu, natomiast od dnia 20 maja br. będzie zamknięte całe skrzyżowanie,

- 25 marca br. złożono 2 wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego następujących zadań:

-          Modernizacja ulicy Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju,

-          Budowa drogi „Głównej Południowej” w Jastrzębiu Zdroju na odcinku
od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej.

Do dnia dzisiejszego brak informacji o rozstrzygnięciach.

- w ramach remontu dróg gruntowych wykonano w miesiącu kwietniu remont ul. Pieszej na dł. 142 mb, ponadto przystąpiono do remontu ul. Skerbenia i dalszych wskazanych przez rady sołeckie i zarządy osiedli,

- podpisano umowy z wykonawcami na realizację następujących zadań:

-          Roboty awaryjne na terenie miasta: termin wykonania zadania określono na 31.12.2006r. Łączny koszt tego zadania to 830.000,00 zł, z czego w roku bieżącym zostanie zapłacona kwota 390.000,00 zł,

-          Remont dróg gruntowych na terenie Miasta. Termin realizacji zadania określono na 30.11.2005r. Łączny koszt zadania to 600.000,00 zł,

-          Oczyszczanie rowów melioracyjnych z namułu i usuwanie po zimie piasku na całkowitej dł. 1.370 mb w sołectwach: Bzie, Ruptawa, Moszczenica, Borynia -termin wykonania zadania określono na 31.05.2005r., łączny koszt to 24.995,91 zł,

 

- na przełomie marca i kwietnia br. rozstrzygnięto przetargi na realizację następujących zadań:

-          Modernizacja ulicy Libowiec jako drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu Zdroju – zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – wygrała firma STRABAG Sp. z o.o. z Warszawy,

-          Zagospodarowanie zieleni:

- Część I – przy ul. Wielkopolskiej,

- Część II – przy ul. Cieszyńskiej

Do realizacji tego zadania została wybrana firma DROMET s.c. z Jastrzębia Zdroju,

-           Utrzymanie letnie i zimowe kwartału nr 17 – tereny sportowe w Jarze przy ul. Wielkopolskiej – wygrała firma „DROMET” s.c. Jastrzębie Zdrój,

-          Remonty szkół. Roboty dekarskie łącznie z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkół nr 5 – wygrała firma Usługi Budowlane A. Tarnowski,

-          Remonty szkół. Wymiana pokrycia dachowego łącznie z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17 – wygrała firma FHU ARTREM Zabierzów,

-          Utrzymanie i remont barier i poręczy na terenie miasta – wygrała firma ZRBInż. BUDOMIX z Jastrzębia Zdroju

- zostały również rozstrzygnięte przetargi na następujące zadania:

-          Modernizacja Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu Zdroju (etap III) – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jako wykonawcę wyłoniono Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. z Mysłowic i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Rybnika,

-          Renowacja i utrzymanie rowów przydrożnych oraz przebudowa przepustów na terenie miasta – jako wykonawcę wyłoniono Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDROL Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju,

-          Utrzymanie w zakresie ścinania i uzupełniania poboczy dróg na terenie miasta – jako wykonawcę wyłoniono Firmę Usługową J. i B. Strzoda z Jastrzębia Zdroju,

Z powodu braku jednej ważnej oferty został unieważniony przetarg na zadanie pn. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego radiowego miasta Jastrzębia Zdroju,

- dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły na przetargi:

-           w dniu 12.04.2005 r. na zadania:

       Część 1a. Remont miejsc parkingowych ul. Miodowa – Harcerska (Etap II)

                  1b. Przebudowa oświetlenia ul. Miodowa – Harcerska

                  2. Remont chodnika przy ul. Zielonej

        Część 2. Wykonanie nawierzchni na parkingu przy ul. Komuny Paryskiej

         Remonty szkół:

   Część I. Remonty szkół – wymiana okien w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych

    Część II. Remonty szkół – wymiana okien w szkołach ponadgimnazjalnych

-          w dniu 15.04.2005 r. na zadania:

        - Remonty chodników przy ul. Mazowieckiej, Kusocińskiego, Katowickiej, Opolskiej, Mazurskiej, Astrów,

        - Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta

- w dniu 31.03.2005 r. wpłynęło odwołanie do postępowania przetargowego na utrzymanie letnie i zimowe kwartałów: Oś. Morcinka, Oś. Staszica, Oś. Pionierów, Oś. Chrobrego, Al. Piłsudskiego oraz Al. Jana Pawła II. Jednym z oferentów była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk - Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bytomiu. Oferty Zakładu Pracy Chronionej zostały odrzucone, gdyż dopatrzono się uchybień w kalkulacji i przetarg rozstrzygnięto na rzecz firm miejscowych: PPUH „Komunalnik”, PUS „PUS”, „Rolnik”, J. i B. „Strzoda”. Urząd Zamówień Publicznych nakazał powtórzyć rozstrzygnięcie i wybrać firmę PW Jan Laszuk – Zakład Pracy Chronionej,

- podjęto interwencje w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie podjęcia decyzji o dobudowie jeszcze jednego piętra na nowym budynku Sądu Rejonowego. Niestety brak decyzji był spowodowany wadliwym wnioskiem w zakresie programu użytkowego wykonanego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

 

                        - w zakresie polityki gospodarczej

- 5 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., podczas którego podjęto m.in. uchwały w sprawie: zmian statutu Spółki i zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,

- 6 kwietnia została zawarta umowa z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie przeniesienia aportu celem pokrycia obejmowanych przez Miasto Jastrzębie Zdrój akcji. Przeniesienie mienia na rzecz JZWiK S.A. Rada Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła uchwałą z dnia 25 listopada 2004r. Nr XXVII/554/2004 oraz uchwałą z dnia 20 stycznia 2005r. Nr XXVIII/612/2005,

- 13 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości Spółki, położonych przy Alei Piłsudskiego,

- wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. trwają przygotowania do zorganizowania konferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu. Celem konferencji będzie przekazanie informacji o wolnych terenach inwestycyjnych na terenie naszego miasta oraz przybliżenie informacji o możliwościach skorzystania z ulg z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Termin spotkania zaplanowany został na drugą połowę czerwca br.

          

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

- według danych na dzień 31 marca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 6.843 osoby bezrobotne. W marcu w urzędzie pracy zarejestrowano 406 bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 17,0%, dla województwa śląskiego - 17,1%, a dla kraju - 19,4% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lutego br.),

- w marcu urząd pracy dysponował 258 ofertami pracy, w tym 29 ofertami subsydiowanymi,

- w dniu 11 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkursy otwarte na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla następujących działań w ramach I Priorytetu “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006”:

·        Działanie 1.2 - “Perspektywy dla młodzieży”, schemat a) “Wspieranie młodzieży na rynku pracy”,

·          Działanie 1.3 - “Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” schemat
a) “Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych”

Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia, natomiast ocena merytoryczna dokonywana będzie na posiedzeniach Komisji Oceny Projektów. Urząd pracy w Jastrzębiu Zdroju przygotowuje projekt dla młodzieży i projekt dla osób długotrwale bezrobotnych. W ramach tych projektów planujemy zaktywizowanie 385 osób do 25 roku życia i 249 długotrwale bezrobotnych (łącznie 634 osoby) poprzez zastosowanie następujących działań i instrumentów rynku pracy: szkolenia, prace interwencyjne, staże, przygotowania zawodowe i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

 

- w zakresie edukacji

- trwają prace przygotowawcze do procesu tegorocznej rekrutacji do szkół ponagimnazjalnych. W hallu Urzędu Miasta od 11 kwietnia do końca maja szkoły ponagimnazjalne przedstawiać będą swoją ofertę,

- w dniach 14-15 kwietnia w Hali „OMEGA” odbywała się GIEŁDA SZKÓŁ 2005, zorganizowana już po raz drugi przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta. W trakcie trwania Giełdy szkoły mogły zaprezentować swoją ofertę dotyczącą m.in. gamy przedmiotów nadobowiązkowych, dostępnych kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. Do udziału w Giełdzie zaproszono uczniów wraz z rodzicami.
- pod patronatem Wydziału Edukacji wydawane jest pismo metodyczno-informacyjne dla nauczycieli jastrzębskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „INTERLEKCJA”.
W lutym 2005 roku ukazał się już 2 numer tego pisma,

- przygotowano i rozliczono dyspozycje przekazania środków za dowóz uczniów niesłyszących do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Raciborzu i Katowicach,

- przygotowano i rozliczono dotacje dla 17 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- przekazano do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie za I kwartał 2005 roku z realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów Jastrzębia Zdroju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- przygotowano wnioski o przyznanie dyrektorom placówek oświatowych Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

- rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu pn.: „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005”,

Realizacja programu polegać będzie na wykonaniu 500 badań mammograficznych wśród kobiet powyżej 38 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Realizatorem programu jest Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Dworcowej 1D,

- rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie w dziedzinie pomocy społecznej pn. „ Wydawanie gorącego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej”. Termin realizacji zadania został określony na 31 grudnia 2005r. Realizatorem zadania będzie Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju,  

- zostały ogłoszone następujące konkursy:

1.       Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci najuboższych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój - otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja br.,

2.       Utworzenie świetlicy terapeutycznej dla młodzieży niepełnosprawnej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój - otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja br.,

3.       Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka skóry (czerniaka) wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005 - otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia br., Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mężczyzn - mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005 - otwarcie ofert miało miejsce w dniu 18 kwietnia br., 

- 9 marca w przetargu nieograniczonym wyłoniono oferenta na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat wyjadą do Gdańska – Świbno. Łącznie wyjedzie ok. 195 dzieci w ramach czterech turnusów kolonijnych. W postępowaniu przetargowym wybrano Biuro Podróży ,,Harctur” Sp.z o.o.
z siedzibą w Łodzi. Koszt 1 skierowania wyniesie 806,78zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z kołami charytatywnymi przy parafiach w okresie świątecznym zorganizował dla osób samotnych i starszych spotkania wielkanocne, w których uczestniczyło ok. 60 osób,

- w miesiącu kwietniu OPS przystąpił do wypłaty świadczeń zasiłku okresowego.
Ze świadczeń skorzysta 420 rodzin, a przewidywana dotacja z budżetu państwa w roku bieżącym wyniesie 217.630,00 zł,

- 13 kwietnia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Na ręce dyrektor Henryki Drużyńskiej-Skarbek złożyliśmy kwiaty i podziękowania dla wszystkich pracowników szpitala za trud i poświęcenie, z jakim oddają się swojej pracy

 

- w zakresie ochrony środowiska

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie zadań proekologicznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski złożone zostały przez mieszkańców miasta w I kwartale 2005 roku. Dotyczyły one dofinansowania:

-          11 ekologicznych kotłów grzewczych

-          15 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

-          1 przydomowej oczyszczalni ścieków

-          2 kolektorów słonecznych

na łączną kwotę około 23.700,00 zł.

- ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono 9.900 sztuk sadzonek drzew i krzewów. Zakupiony materiał został przekazany m.in. Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości, Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, zarządom osiedli: Zdrój, 1000-lecia, Staszica, Bożka, Przyjaźń, Zofiówka, Bogoczowiec, Chrobrego, sołectwom: Moszczenica i Szeroka oraz kilkunastu placówkom szkolnym i przedszkolnym,

- w dniu 14 kwietnia z okazji obchodów Dnia Ziemi odbył się pierwszy z zaplanowanych konkursów, tj. V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Ochrony i Kształtowania Środowiska. Wzięło w nim udział 18 uczestników reprezentujących 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych

 

          

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia na rzecz Miasta nieruchomości stanowiącej pas drogowy ulicy Bema
w Jastrzębiu Zdroju o łącznej pow.
0,0059 ha,

- przeprowadzono postępowanie obejmujące sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0670 ha, stanowiącej własność Miasta, położonej przy ul. Leśmiana,

- wszczęto postępowania administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

- prowadzono postępowania w sprawie wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolnej

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

- w okresie od 14 marca do 15 kwietnia br. w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po wcześniejszym rozpatrzeniu w/w wniosków w kwietniu br. wypłacono 1.848 dodatków - na łączną kwotę 250.395,07 zł.

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

W okresie od 19 marca do 14 kwietnia br. przeprowadzono następujące przetargi nieograniczone:

 

            - w zakresie usług:

- przetargi rozstrzygnięte:                                 

- „Modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiekcie Przychodni Zdrowia przy ul. Wodeckiego 21” – przetarg odbył się w dniu 25.03.2005r. – został rozstrzygnięty w dniu 29.03.2005r.;

Zadanie 1 - Kontrola szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych - przetarg odbył się w dniu 11.03.2005r. – został rozstrzygnięty w dniu 23.03.2005r.,

Zadanie 2 - Przegląd kotłów gazowych - przetarg odbył się w dniu 11.03.2005r. – został rozstrzygnięty w dniu 23.03.2005r.

- zostały ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu poniżej wymienionych budynków:

- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gagarina 130 (remont stropu nad
I kondygnacją),

- budynek mieszkalny położony przy ul. Gagarina 108 – (remont gzymsów),

- wiaty magazynowe Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Dworcowej 17 E (wymiana pokrytych płytami azbestowymi zadaszeń wiat wraz z projektem utylizacji azbestu),

- ogłoszony został również przetarg na wywóz i utylizację nieczystości płynnych – przetarg odbył się w dniu 18.04.2005r.

 

       - w zakresie robót budowlanych zostały ogłoszone przetargi:

- docieplenie budynków, wykonanie tynku akrylowego, malowanie parkietu, wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego z siatki stalowej profilowanej wraz z furtkami i bramą wjazdową – przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2005r.,

- wymiana instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Miodowej od nr 1-3 (klatka nr 1) – przetarg odbył się w dniu 20.04.2005r.,

- przeglądy 1-roczne i 5-letnie budynków oraz roboty elektryczne – przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2005r,.

-wymiana stolarki otworowej (okiennej drewnianej i PCV oraz drzwiowej w mieszkaniach lokatorskich) – przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2005r. 

 

- ponadto realizowano następujące zadania:

- wykonywano roboty instalacyjne w zakresie instalacji gazowej, wymiany instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, wymiany pionów wodnych, usuwania awarii i wykonywania bieżących konserwacji w tym zakresie,

- wykonywano roboty ogólnobudowlane w zakresie: remontów kapitalnych klatek schodowych, mieszkań, naprawy schodów, robót murarskich, realizacji zaleceń wynikających z protokołów kontroli kominiarskiej, usuwania drobnych usterek zgodnie ze zgłoszeniami,

- wykonywano prace porządkowe, pielęgnacyjne dotyczące stanu drzew i krzewów,

-przygotowywano dokumentację związaną z zamianą mieszkań.

 

                        - w zakresie kultury i sportu

- trwają przygotowania do organizacji Święta Działacza Kultury, które zaplanowano na 3 czerwca br.,

- do 10 maja br. przyjmowane są wnioski dotyczące kandydatur do Nagrody Miasta w dziedzinie kultury,

- trwają przygotowania do Sportowego Turnieju Miast i Gmin, który odbędzie się w naszym mieście po raz dziesiąty,

- rozpoczęto również prace nad organizacją VI edycji Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego trasa przebiegać będzie z Parku Zdrojowego do Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego,

- odbywały się imprezy:

- muzyczne: audycja umuzykalniająca dla dzieci w ramach Małej Akademii Jazzu(12 kwietnia),

- koncerty: szantowy zespołu „Zejman i Garkumpel” (2 kwietnia), kameralny „Czar miłości” w wykonaniu zespołu „Strauss Ensamble” (17 kwietnia),

- 15 kwietnia odbył się po raz pierwszy Międzynarodowy Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej „Wesołe strofy”,

- zorganizowano wystawy:

- „Pół wieku fotografii” - Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego,

- „Between the senses” wystawa prac Tomasza Alana Kopera, Patryka Kulety, Witolda Pazery, Katarzyny Banaś w Galerii „Epicentrum”,

- w dalszym ciągu można oglądać wystawę „Represje wobec duchowieństwa w latach 1939-1956” w Galerii Historii Miasta,

- rundę wiosenną rozgrywek III ligi rozpoczęli piłkarze MKS „Górnik” Jastrzębie (16 kwietnia pokonali 2:1 drużynę Walki Zabrze, natomiast 20 kwietnia odbył się zaległy mecz z Odrą Opole),

- w dniach 19-20 kwiecień odbyły się „Zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” na krytej pływalni „Laguna”, w kategorii szkół podstawowych wystartowało 8 reprezentacji, natomiast szkoły gimnazjalne były reprezentowane przez 5 zespołów,

- 11, 12 i 13 kwietnia odbyły się mecze w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Miasta Jastrzębie Zdrój w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

                        - Miejska Biblioteka Publiczna

Zrealizowano następujące działania:

-odbywały się wystawy:

- wystawa z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach
pt. „Korespondencja polskich żołnierzy w obozach jenieckich w latach 1939-
1945”;

- wystawa prezentująca życie i twórczość H. Ch. Andersena „Świat Pana Andersena”;

- wystawa prac dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 „Świat w oczach dziecka”;

- wystawa malarstwa absolwentek Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
pt. „Ekspresja barw”;  

- wystawa poświęcona H. Ch. Andersenowi z okazji 200 rocz. ur. pt. „W świecie baśni Andersena”

- odbył się wykład z cyklu „Salon pisarzy” pt. „Życie i twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” prof. dr hab. Józefa Olejniczaka z Uniwersytetu Śląskiego,

- odbywały się spotkania:

- spotkanie pt.: „Podróży czar” zorganizowane z cyklu spotkań w Kawiarence „Pod Sową”;

- spotkanie autorskie z Heleną Białecką – autorką cyklu „W naszej krainie”;

- spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko – autorem książek dla dzieci

- z okazji Międzynarodowego Dnia Książki, który przypada na 23 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs na najlepszą książkę 2004 roku. Od początku kwietnia br. czytelnicy jastrzębskiej biblioteki mogą typować swoją ulubioną książkę. Wyróżniona w drodze tego konkursu książka otrzyma JASTRZĘBSKI WAWRZYN LITERACKI.

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

- 25 marca pod pomnikiem poległych żołnierzy na Bożej Górze odbyły się uroczyste obchody 60 rocznicy wyzwolenia Jastrzębia Zdroju. W uroczystości wzięły udział władze miasta, przedstawiciele związków kombatanckich, uczniowie jastrzębskich szkół, delegacje służb mundurowych, harcerze, przedstawiciele konsulatu Republiki Czeskiej i Rosji oraz władze samorządowe Karwiny i Hawierzowa.

Konsul Republiki Czeskiej na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czech uhonorował medalem nasze miasto za znaczny wkład w upamiętnienie historii i opiekę nad miejscami pamięci. Odznaczeni zostali także członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, członkowie Związku Sybiraków oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK. Medal otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 4 oraz Hufiec ZHP
w Jastrzębiu Zdroju,

 

                        - Jastrzębski Zakład Komunalny

- wykonano nasadzenia kwiatów na skrzyżowaniach i na ternie miejsc pamięci (wysadzono łącznie ok. 6310 szt. kwiatów) oraz na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (ok. 2.500 szt. kwiatów),

- rozpoczęto roboty przy rozbudowie kwatery grzebalnej „J” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei oraz prace przy drodze dojazdowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej,

- usunięto tzw. „dzikie” wysypiska śmieci znajdujące się przy ul. Świerczewskiego, Boża Góra, Porozumień Jastrzębskich, Broniewskiego,  

- od połowy miesiąca marca do połowy kwietnia br. zebrano opłaty w utworzonej strefie płatnego parkowania przy ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka (w wysokości 10.600,00 zł), opłaty parkingowe na parkingu przy ul. Podhalańskiej (w wysokości 10.300,00 zł), opłatę targową na targowiskach miejskich i na terenie miasta (w wysokości 61.651,00 zł),

 

         - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych 

- 13 kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie dotyczące współpracy organów administracji z trzecim sektorem w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zlecanie zadań.

Szkolenie poprowadził Kierownik zespołu zadaniowego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Przedstawione zostały zagadnienia:

  1. przesłanki wprowadzenia ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
  2. organizacje pozarządowe a sfera zadań publicznych,
  3. współpraca organów administracji publicznej z trzecim sektorem w świetle ustawy,
  4. zlecanie zadań – otwarte konkursy ofert – procedura,
  5. wypełnianie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
  1. omówienie wzoru umowy oraz sprawozdania.

 

W związku ze śmiercią Ojca Świętego w Urzędzie Miasta wyłożona była księga żałobna. Księga została przekazana do Galerii Historii Miasta.

Dla uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II, z inicjatywy jastrzębskich parafii, mieszkańców i władz miasta, 7 kwietnia odbył się przemarsz ulicami miasta połączony z uroczystą Mszą Świętą w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.

Odbyły się również, organizowane spontanicznie, marsze świec, w trakcie których młodzież zapalała świece na Alei Jana Pawła II. Natomiast w dniu pogrzebu Ojca Świętego, w piątek 8 kwietnia o godzinie 20.00, na Stadionie Miejskim odbyło się nabożeństwo połączone z przemarszem do Alei Jana Pawła II, gdzie utworzono Aleję Świec.

Chciałbym poinformować, że 12 kwietnia br. w Urzędzie Miasta przeprowadzony został audit certyfikacyjny w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. Auditorzy potwierdzili zgodność Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000. Tym samym Urząd Miasta otrzymał rekomendacje auditorów do otrzymania certyfikatu. 

Chciałbym poinformować również, że wystąpiłem do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Arki Bożka”.
W toku kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ustalono, że pokrycie konstrukcji targowiska zostało wykonane z  polimetakrylanu metylu, nie zaś z wymienionego
w projekcie dokumentacji ofertowej i powykonawczej poliwęglanu. Realizacja tej inwestycji przebiegała w terminie od 27.08.2001 do 26.10.2001 roku.

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 28.04.2005 10:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 386
Drukuj Zapisz do PDF