W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta (...) w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych (...)

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE Nr Or.IV.0050.477.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 10 września 2014r.


w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.


Na postawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm ) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam

§ 1

1.     Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

§ 2

Określa się:

a)     termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15 września 2014 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień: 22 września 2014 r.

§ 3

Forma konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Komendant Straży Miejskiej.

§ 5

Opinie w sprawie w/w projektu uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 (pok. 020). W procesie konsultacji rozpatrywane będą uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały.

§ 6

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną  na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się  za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane