W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie.... (460.2014)

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE Nr Or.IV.0050.460.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia  2 września 2014 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm ) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

 

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla miasta Jastrzębie-Zdrój.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

 

Określa się:

 

a)    termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 2 września 2014 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień:8 września 2014 r.

  

§ 3

 

Forma konsultacji:

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Informacji, Kultury i Sportu.

  

§ 5

  

Opinie w sprawie w/w projektu uchwały należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji rozpatrywane będą uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały.

 

§ 6

 

Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się  za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Informacji, Kultury i Sportu.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane