W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście Jastrzębie-Zdrój (264.2014)

Wersja strony w formacie XML

 

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.264.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 04 czerwca 2014 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście Jastrzębie-Zdrój


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam


§ 1


1.      Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.      Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście Jastrzębie-Zdrój.

3.      Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

 

§ 2

1.      Określa się:

a)     termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 05.06.2014 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień: 12.06.2014 r.

 

§ 3

1.      Forma konsultacji:

a)     konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4


Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.

 

§ 5


Opinie należy składać na piśmie w terminie określonym w §2, w Kancelarii (pok. 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.


§ 6


Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7


Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii.

 

§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane