W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (Or.IV.0050.4.2014)

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE NR  Or.IV.0050.4.2014

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 09 stycznia 2014r. 

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r.   w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

 

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

1.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

2.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

 

§ 2

1. Określa się:

a)     Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 10 stycznia 2014r.

b)    Termin zakończenia konsultacji na dzień: 15 stycznia 2014r.

 

§ 3

1.     Forma konsultacji:

a)    Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

 

§ 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§ 5

 

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Sekretariacie (pok. 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

 

 

§ 7

 

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane