W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały dotyczącego określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania (...) (Or.IV.0050.544.2013)

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.544.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28.11.2013r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art.3 d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam

§1

1.    Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.    Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

3.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

§2

1.   Określa się:

a)   Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 28 listopada 2013r.

b)   Termin zakończenia konsultacji na dzień: 04 grudnia 2013r.

§3

1.   Forma konsultacji:

a) Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

§5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Sekretariacie (pok. 57) Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§7

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane