W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.508.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  15 listopada 2013r.

 

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Na podstawie art.5a, ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

zarządzam

 

§ 1

1.  Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3.  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

 

§ 2

Określa się:

a/. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15 listopada 2013r.

b/. termin zakończenia konsultacji na dzień: 22 listopada 2013r.

 

 

§ 3

1. Format konsultacji:

    Konsultacje zostaną przeprowadzone poprze zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie w terminie określonym w  § 2, w Kancelarii  (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 7

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane