W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego (Or-IV.0050.457.2013)

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.457.2013

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  18 października 2013 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
 
z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego
Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

 

Na postawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

zarządzam

 

§1

 

1.     Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.     Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3.     Konsultacja przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

§ 2

 Określa się:

a)     termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 21 października 2013 r.

b)    termin zakończenia konsultacji na dzień: 28 października 2013 r.

 

§ 3 

1.     Format konsultacji:

         konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 § 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 

§ 5

 

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywać uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

 

Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów

 

§ 8

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane