W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.447.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 11 października 2013 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży.

Na podstawie art. 5 a. ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Ja­strzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organiza­cjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku c działalności pożytku publicznego I o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzam

§1

1.     Przeprowadzać konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój zwane dalej „konsultacjami"

2.   Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. określenia sposobu jej poboru j wyznaczenia inkasenta na teren* miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży

3.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały Rady Miasta

§2

Określa się

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień  14 października 2013 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień 21 października 2013 r

§3

Forma konsultacji będzie następująca:

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały Rady Miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju.

§5

Opinie w sprawie w/w projektu uchwały Rady Miasta należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Al. Piłsudskiego 60 W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian w/w projektu uchwały Rady Miasta.

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju.

§9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane