W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Or.IV.0050.419.2013)

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.419.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie -Zdrój

z dnia 26.09.2013.r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 5a, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013.594 j.t. z późn. zmianami ) oraz Uchwały nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

z a r z ą d z a m

 

§ 1

1.Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

 

2.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

§ 2

Określa się;

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 30.09.2013r.

b) termin zakończenia konsultacji do 09.10.2013r.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój; www.jastrzebie.pl, w biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii (pok.020 A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, AL. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu  Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane