W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo" w Mieście Jastrzębie-Zdrój (Or-IV.0050.405.2013)

ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.405.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 20.09.2013r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo" w Mieście Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam

 

§1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo" w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

 

§2

1. Określa się:

a) Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 26 września 2013r.

b) Termin zakończenia konsultacji na dzień: 3 października 2013r.

 

§3

1. Forma konsultacji:

a) Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

 

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Biura Rady Miasta.

 

§5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§7

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Rady Miasta.

 

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

UZASADNIENIE

Radni Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP przedłożyli projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo" w mieście Jastrzębie-Zdrój. Projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego, w związku z tym ustala się przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

 

 

 


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane