Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. (Or-IV.0050.377.2013)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.377.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

z dnia 4 września 2013 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 

Na podstawie art. 5a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2013.594 j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010.234.1536 t.j. z późn. zm.).

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie - Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat ww. projektu uchwały.

 

§ 2

Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 06.09.2013 r.

b) termin zakończenia konsultacji do 16.09.2013 r.

 

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: www.jastrzebie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Obywatelski - Referat Organizacji Pozarządowych.

 

§ 5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń.

 

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Obywatelskiemu – Referat Organizacji Pozarządowych.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij