Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłob

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie Nr Or-IV 0050.81.2013

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z  dnia  08 marca 2013

 

w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

            Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591-j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

zarządzam

 

§ 1

 

1.     Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.                           3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie – Zdrój a także rodzicami, opiekunami, pracodawcami, placówkami organizujących opiekę dla dzieci do 3 lat.

2.     Przedmiotem konsultacji jest:  projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

3.     Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektów uchwał.

 

§ 2

 

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  11 marca 2013 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 18 marca 2013 r.

 

§ 3

 

Forma konsultacji:

konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

 

§ 4

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki  Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020 A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§ 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane                na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój oraz na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się                   za  ważne  bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij