W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta (Or-IV.0050.465.2012)

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr Or-IV.0050.465.2012

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 02 października 2012r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytuł na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591—j.t.- z późn. zm.) i Uchwały Nr LW706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządzam

§1

1.  Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój.

2.  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytuł na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

§2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 8 października 2012 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień: 15 października 2012 r.

§3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

§5

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

§6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

&8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane