W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącego trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wersja strony w formacie XML

 

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

 Zarządzenie Nr Or.IV.0151-390 /2010

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 01 września 2010 r.

 

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

   Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591–j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

                                                          

                                                           z a r z ą d z a m

                                                                      

                                                                       § 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Projektu uchwały.

 

                                                                       § 2

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji  na dzień 6 wrzesień 2010 r.

b) termin zakończenia konsultacji na dzień 20 wrzesień 2010 r.

 

                                                                       § 3

1. Forma konsultacji:

a) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w Projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

                                                                       § 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych.

 

                                                                       § 5      

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój,  Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione przez  podmiot propozycje zmian.

 

                                                                       § 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń.

 

                                                                       § 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne     bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

                                                                       § 8                  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych.

 

                                                                       § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane