Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wykonanie budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za 2005 rok (Fn.I 3021-86/2006)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249 poz. 2104) podaję do publicznej wiadomości informację obejmującą :

 

 

I.WYKONANIE BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDROJU ZA 2005 rok  zawierające :

 

1).Zestawienie dochodów budżetu miasta według  działów  klasyfikacji budżetowej  - Załącznik Nr 1,

2).Zestawienie wydatków budżetu miasta w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej -      Załącznik Nr 2,

3).Zestawienie przychodów i rozchodów  związanych z  finansowaniem deficytu budżetowego - 

    Załącznik Nr 3,

 

II.KWOTY ZOBOWIĄZAŃ.

 

Zobowiązania Miasta Jastrzębie Zdrój na koniec roku wyniosły 45 845 tys. zł, w tym :

 

1).wobec banków 34 721 tys. zł  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2).pozostałe zobowiązania 11 124 tys. zł ( w kwocie tej mieszczą się między innymi zobowiązania z tytułu wypłaty wynagrodzenia rocznego tzw.13-pensja –  termin wypłaty do końca marca 2006 roku został  dotrzymany).

 

Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

 

  

III.KWOTA DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDZETU JEDNOSTEK SAMORZADU

     TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM

      SAMORZADU TERYTORIALNEGO.

 

1).Kwota dotacji otrzymanych   przez miasto      459 tys. zł.

2).Kwota dotacji udzielonych     przez miasto      479 tys. zł.

 

 

IV.  WYKAZ   UDZIELONYCH    PORĘCZEŃ  I  GWARANCJI.

 

W roku 2005  Miasto Jastrzębie Zdrój nie  udzieliło poręczeń ani gwarancji.

Miasto udzieliło w latach poprzednich poręczenia dla Jastrzębskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego „DASZEK” spółka  z o.o.  w wysokości 1 750 000 zł.

 

 

V. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

    NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY.

 

1).  Zwolnienia ustawowe - na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991o podatkach

      opłatach lokalnych  :

 

 1. Gimnazjum nr 3
 2. Gimnazjum nr 7
 3. Gimnazjum nr 8
 4. Gimnazjum nr 9
 5. Gimnazjum nr 10
 6. Gimnazjum nr 11
 7. Szkoła Podstawowa nr 1
 8. Szkoła Podstawowa nr 3
 9. Szkoła Podstawowa nr 4
 10. Szkoła Podstawowa nr 5
 11. Szkoła Podstawowa nr 6
 12. Szkoła Podstawowa nr 9
 13. Szkoła Podstawowa nr 10
 14. Szkoła Podstawowa nr 12
 15. Szkoła Podstawowa nr 15
 16. Szkoła Podstawowa nr 16
 17. Szkoła Podstawowa nr 17
 18. Szkoła Podstawowa nr 18
 19. Szkoła Podstawowa nr 19
 20. Szkoła Podstawowa nr 20
 21. Szkoła Podstawowa nr 21
 22. Publiczne Przedszkole nr 2
 23. Publiczne Przedszkole nr 3
 24. Publiczne Przedszkole nr 4
 25. Publiczne Przedszkole nr 5
 26. Publiczne Przedszkole nr 6
 27. Publiczne Przedszkole nr 7
 28. Publiczne Przedszkole nr 8
 29. Publiczne Przedszkole nr 10
 30. Publiczne Przedszkole nr 11
 31. Publiczne Przedszkole nr 12
 32. Publiczne Przedszkole nr 13
 33. Publiczne Przedszkole nr 14
 34. Publiczne Przedszkole nr 15
 35. Publiczne Przedszkole nr 16
 36. Publiczne Przedszkole nr 17
 37. Publiczne Przedszkole nr 18
 38. Publiczne Przedszkole nr 19
 39. Publiczne Przedszkole nr 20
 40. Publiczne Przedszkole nr 21
 41. Publiczne Przedszkole nr 23
 42. Publiczne Przedszkole nr 24
 43. Publiczne Przedszkole nr 26
 44. Przedszkole Specjalne
 45. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 46. Zespół Szkół nr 1
 47. Zespół Szkół nr 2
 48. Zespół Szkół nr 3
 49. Zespół Szkół nr 4
 50. Zespół Szkół nr 5
 51. Zespół Szkół nr 6
 52. Zespół Szkół nr 7
 53. Zespół Szkół nr 8
 54. Zespół Szkół nr 9
 55. Zespół Szkół nr 10
 56. Zespól Szkół Handlowych
 57. Zespól Szkół Zawodowych
 58. Ryszard Lechowski
 59. Hossa Sp. z o.o.
 60. Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
 61. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

 

2). Zwolnienia na podstawie uchwały nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10

    grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie miasta

    Jastrzębie Zdrój.

 

 1. Centrum Kształcenie Praktycznego
 2. Żłobek
 3. Dom Nauki i Rehabilitacji
 4. Powiatowy Urząd Pracy
 5. Ognisko Wychowawcze
 6. Miejski Ośrodek Sportowy
 7. Rodzinny Dom Dziecka
 8. Dom Pomocy Społecznej
 9. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej
 12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 13. Komenda Miejska Straży Pożarnej
 14. Zakład Gospodarki Miejskiej
 15. Miejska Biblioteka Publiczna
 16. Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej
 17. Wonam Sp. zo.o.
 18. Energio Eko I Sp. z o.o.
 19. Heba Sp. z o.o.
 20. Elplast Sp. z o.o.
 21. Roman Goik

 

3).  Na wniosek (w tym również ulgi ustawowe na wniosek podatnika z tytułu zakupu

      gruntu ) :

 

 1. Dylewska Danuta
 2. Woryna Krzysztof
 3. Marcol Renata
 4. Bagiński Andrzej (odroczenie), Pudełko Agnieszka, Pudełko Marta, Łaba Mirosław i Gabriela, Ropela-Pudełko Ewa, Bury Kazimierz i Maria, Bagińska Krystyna
 5. Deberna Elżbieta
 6. Stowarzyszenie Diabetyków
 7. Dylewicz Karolina, Dylewicz-Gajda Katarzyna, Dylewicz Kinga, Dylewicz Ksenia
 8. Kowalska Anna
 9. Młyński Stanisław i Wioletta
 10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 (odroczenie)
 11. Klub Abstynentów Arka
 12. Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości
 13. Gabryś Anna
 14. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny.
 15. Sobocik Franciszek.
 16. Płonka Stanisław, Płonka Ernest.
 17. Kaczkowska Maria, Kaczkowska –Mucha Beata.
 18. Kępka Maria, Kępka Michał, Kępka Kamil.
 19. Leszczyński Stanisław.
 20. Brzeżek Arnold i Maria.
 21. Oślizlok Stanisław.
 22. Markiewicz Tadeusz i Maria.
 23. Hruzd Eryka i Piotr.
 24. Penkała Stanisław.
 25. Deberny Edward , Kuczkowska-Deberna Mariola.
 26. Chodura Barbara, Chodura Marcin.
 27. Gruner Piotr i Kornelia.
 28. Kołodziejczyk Kazimiera i Józef.
 29. Pleń Robert i Kornelia.
 30. Zdziebło Henryk i Joanna.
 31. Michalik Henryk i Mirosława.
 32. Rajwa Jerzy.
 33. Oślizło Rufin i Edyta.
 34. Surowczyk Regina.
 35. Fojcik Mikołaj.
 36. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Zacisze”.
 37. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Irys”.
 38. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Barbórka”.
 39. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Aster”.
 40. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Słonecznik”.
 41. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Nowalijka”.
 42. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Krokus”.
 43. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Ruptawiec”.
 44. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Sami Swoi”.
 45. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Gajówka”.
 46. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Majówka”.
 47. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Róża”.
 48. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Bratek”.
 49. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Radość”.
 50. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Nagietek”.
 51. Polski Związek Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy „Stokrotka”.
 52. Polski Związek Działkowy Pracowniczy Ogród Działkowy „Wisienka”.
 53. Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 54. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
 55. Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
 56. Olech Ryszard.
 57. Adamczyk Leszek.
 58. Zapiór Krzysztof.
 59. Łanecka Ewa.
 60. Florczak Jan.
 61. Sładkowski Mirosław.
 62. Karzełek Gertruda.
 63. Bierski Józef.
 64. Sławicz Artur.
 65. Łobacz Iwona.
 66. Klimkiewicz Jacek.
 67. Nalepa Tomasz.
 68. Zięta Iwona.
 69. Detyna Helena.
 70. Wiśniewska Ewa.
 71. Koniusz Ewa.
 72. Frydlewicz Monika.
 73. Snela Aleksander.
 74. Sońtowska Katarzyna.
 75. Pałka Iwona.
 76. Antulis Longina.
 77. Kowalczyk Elżbieta.
 78. Skwira Alina.
 79. Jarosz Stanisław.
 80. Hołodowska Róża.
 81. Gredka Zofia.
 82. Kurkowska Małgorzata.
 83. Stępkowska Jolanta.
 84. „TRANSKOPAL” Spółka Z.O.O.
 85. Bugla Beata.
 86. AD – ART Robert Bartosik.

 

VI. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZMNYCH,  KTÓRYM UDZIELONO POMOCY

      PUBLICZNEJ.

 1. GABI CENTRUM Gabriela Kułaga 
 2. Zakład Fryzjerski Sajdok Bożena
 3. Piekarnia "BAGIETKA"         
 4. SKLEP WIELOBRANŻOWY  B. Piotrowska    
 5. JTG "Antracyt" Spółka z o.o. 
 6. Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne "ELSTER"
 7. Zakład Leczniczo-Opiekuńczy  
 8. F.H.  "AC Sport" Anna        
 9. PTHU  "BIELASZKA"             
 10. P.H.U. VISPOL" Stanisław Pluciński
 11. Masarnia Zdrój Tadeusz Kuczaty
 12. Jastrzębski Zakład Komunalny 
 13. Miejski Zarząd Nieruchomości 
 14. Sklep Wielobranżowy Zdzisław  Hap
 15. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
 16. EWIDA S.C.                 
 17. Handel Art. Spożywczymi A.Brzeziński  
 18. Salon Fryzjerski  Franciszek Marek
 19. Blacharstwo i Mechanika Grzegorz Kras  
 20. Zakład Fryzjerski Katarzyna  Jang
 21. Salon Kosmetyki Samochodowej  "CLEAN"
 22. Mechanika Blacharstwo Antoni Górka    
 23. BEMIUR Urgoł Michał        
 24. PPH "PRYMAT"                  
 25. Sklep Ogólnospożywczy Piotr Tomica
 26. F.H.U. "Budowlaniec" Jan Bąk 
 27. U Joanny Hurtownia         
 28. Zakład Fryzjerski Damsko-Męski "EMILIA"
 29. F.H.U.  Jarosław Krok        
 30. Zakład Piekarniczy "JEDYNKA" 
 31. DORADCA PODATKOWY Piotr MAciejewski   
 32. Kancelaria Prawa Podatkowego  FACTOR
 33. LD HOLDING SA              
 34. NSZOZ  "APEX" Centrum Logopedyczne   
 35. ELPLAST Sp. z o.o.         
 36. Firma Handlowa "AN-MAR"      
 37. Haga Plus Sp. z o.o          
 38. FHU "AUTO KOMPLEKS" SC       
 39. PIEKIEŁKO Sieczkowski Adam 
 40. Firma Handlowa Joanna Żmudzińska         
 41. BBJ SPORT Sp. z o.o.         
 42. F.H.U. "ELEKTRA II"          
 43. NZOZ ZOFIÓWKA - HONESTUS"    
 44. Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój
 45. Piekarnia "WSPÓLNA" Marek i  Paweł Szyszko
 46. Cukiernia "JAGÓDKA" Sp. J.         
 47. EUROBAZA Sp. Z O.O.        
 48. Pośrednictwo Finansowe AGART 
 49. Zakład Fryzjerski Damsko-Męski GLORIA
 50. Błysk  Sp. Z O.O.          
 51. S.P.D. ARTU II Sp. z o.o.    
 52. Usługowa Spółdzielnia Pracy  
 53. FUH "KAJA"                   
 54. F.H.  "Heliodor"             
 55. KOMBI-2 Sp. Z O.O.         
 56. Kawiarnia "REKIN" Agnieszka  
 57. Śląska Agencja Ubezpieczeń GWARANT
 58. S.C. "ASEKO"                 
 59. FHU Czesław Wróblewski       
 60. Pośrednictwo Handlowo -      
 61. INTER - TEL S.C. Dariusz Świerczek  
 62. Handel Art. i Materiałami  Budowlanymi H. Ostrzołek  
 63. Firma Handlowa "PAGA"        
 64. Firma Handlowo - Usługowa T. JAnicki 
 65. Prywatna Praktyka KOR DENT   
 66. Klub Sportowy "DIAMENT"      
 67. Gawlux, BOGUSŁAWA GAWLIK     
 68. F.H.U. DARIUSZ SPORYŚ 3MO    
 69. INSTAL-PROJEKT Białecki    
 70. P.P.H.U. AQUACHOM ELŻBIETA   
 71. SC KRYST POL                 
 72. SIS Sp. z o.o.               
 73. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc
 74. F.H.U. "ANIMALS" S.C.        
 75. Biuro Podróży   "OLA - TRAVEL"
 76. Biuro Rachunkowe   Ewa  Kasprzyk     
 77. Biuro Rachunkowe "ANNA"      
 78. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 79. F.H.P. "ELA"                 
 80. Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" 
 81. PIEKARNIA "KAJZERKA" S.C.    
 82. MALARSTWO, TAPECIARSTWO      
 83. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci  
 84. Jubiler  Zamaryka Jacek    
 85. Miejski Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  
 86. Zakład Kasacji i Demontażu PANDAR
 87. FPHU 'DOMLUX' Janusz Piechurski        
 88. Salon Fryzjerski Marzena Chorchiel    
 89. Fryzjer Damsko - Męski Krystyna Oślizło      
 90. F.H.U. Grzegorz Paralusz     
 91. Salon Fryzjerski   Danuta Matyjasik 
 92. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
 93. Salon Fryzjerski i Solarium  PERFEKT
 94. Warsztat Samochodowy Roman Jochlik      
 95. Sumarex Sp. z o.o.           
 96. Lakiernictwo Pojazdowe       
 97. THPZ "Perspektywa" Sp. z o.o 
 98. Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej SAG sp. z o.o.    
 99. "ELPLAST" sp. z o.o.    
 100. Ryszard Lechowski P.P.H. "Prymat"    
 101. "HOSSA" sp. z o.o.    
 102. Goik Roman Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GOMAR"        
 103. Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości       
 104. PP-U "Wonam" sp. z o.o.        
 105. "Energo-Eko I" sp. z o.o.         
 106. "Heba" sp. z o.o.        
 107. Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Jastrzębiu Zdroju    
 108. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach     
 109. Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" w Jastrzębiu Zdroju     
 110. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju          

 

UWAGA :   SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

                   ZAWIERAJĄ  ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY W SPRAWIE : rozpatrzenia     sprawozdania  z     wykonania    budżetu   miasta   Jastrzębie   Zdrój    za     2005    rok   i   udzielenia  absolutorium    Prezydentowi    Miasta Jastrzębie  Zdrój z  tytułu wykonania   budżetu   za   2005   rok.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij