W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 121 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta (XVI.121.2013)

UCHWAŁA Nr XVI.121.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 2013r.

 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta

Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010 roku ze zm.).

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

1.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

2)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,55 zł od

1 ha powierzchni

3)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,

2.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1)    mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,60 zł od 1 mpowierzchni użytkowej,

3)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,62 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

5)    gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym – 3,91 zł od powierzchni użytkowej,

6)    znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w przepisach prawa budowlanego – 7,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,71 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3.  Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 powołanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

      Przez „budynki gospodarcze nie związane z gospodarstwem rolnym” rozumie się budynki lub ich części będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu samoistnym osób fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego