W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 187 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR XV.187.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6k ust.1, ust.3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późń. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

2.     W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 9,00 zł miesięcznie.

 

§ 2

 

1.     Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a)     o pojemności 110/120 l - w wysokości    12,00 zł 

b)    o pojemności        240 l - w wysokości    20,00 zł

c)     o pojemności      1100 l - w wysokości    85,00 zł

d)    o pojemności        KP5  - w wysokości  332,00 zł 

e)     o pojemności        KP7  - w wysokości  440,00 zł

f)     o pojemności       KP10 - w wysokości  602,00 zł

2.     Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane       i odbierane w sposób selektywny:

a)     o pojemności 110/120 l - w wysokości    10,00 zł 

b)    o pojemności        240 l - w wysokości    16,00 zł

c)     o pojemności      1100 l - w wysokości    63,00 zł

d)    o pojemności        KP5  - w wysokości  278,00 zł 

e)     o pojemności        KP7  - w wysokości  364,00 zł

f)     o pojemności       KP10 - w wysokości  494,00 zł

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane