W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 162 w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA Nr XIII.162.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia 25 października 2012r.

 

w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 13 b) ust. 3 i 4 i art. 13 f) ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) w oparciu o opinie Komisji

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

§ 1

 

Ustalić strefę płatnego parkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w pasie drogowym następujących ulic:

a)     1 Maja – na odcinku od ronda Zdrojowego do skrzyżowania z ul. Karola Miarki,

b)    Słonecznej - w rejonie ronda Zdrojowego,

c)     Witczaka, w szczycie budynku przy ul. 1 Maja 32,

w której pobierane będą opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych z uwagi na występujący w tym obszarze deficyt miejsc postojowych – w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

 

§2

 

1.   Ustalić stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, zwanej dalej „opłatą”, w wysokości:

a)     2,00 zł za pierwszą godzinę parkowania,

b)    2,20 zł za drugą godzinę parkowania,

c)     2,50 zł za trzecią godzinę parkowania,

d)    2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

2.   Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie oznakowanych pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

3.   Wprowadzić opłatę abonamentową pobieraną w formie abonamentu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy w wysokości 65,00 zł.

 

§ 3

 

Opłata pobierana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

§ 4

 

Opłata pobierana będzie z góry, w systemie samoobsługowym, za pomocą parkomatów.

 

§ 5

 

1.      Za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania określonych w § 2 pobiera się opłatę dodatkową, płatną w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że:

a)     opłata  wynosi 25,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona do trzech dni roboczych od wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,

b)    opłata  wynosi 50,00 zł – w przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po upływie trzech dni roboczych od wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Uiszczenie opłaty dodatkowej następuje:

a) gotówką – w kasie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju,

b) przelewem – na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

3. Wzór druku „Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej” określi Prezydent Miasta.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 7

 

Traci moc uchwała Nr XVI/333/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2012 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane