W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 149 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (XII.149.2012)

UCHWAŁA Nr XII.149.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 11 października 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę 51 476 514 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  343 607 861 , w tym:

a)     dochody bieżące  308 373 553 zł,

b)    dochody majątkowe  35 234 308 zł.

§ 2

 

1.   Zmniejszyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 89 340 985 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  387 258 499 , w tym:

a)     wydatki bieżące 297 333 686 zł,

b)    wydatki majątkowe 89 924 813 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 37 864 471 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  43 650 638 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

 

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  37 864 471 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  43 800 638 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Proponuje się zmniejszenie  planu dochodów  majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 49 476 514 zł, w tym:

-      zmniejszyć dotację z samorządu województwa śląskiego na realizację zadania „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II” o kwotę 13 486 946 zł,

-      zmniejszyć środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II” o kwotę 36 076 514 zł,

-      zwiększyć dotację z samorządu województwa śląskiego na realizację zadania „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap I” o kwotę 86 946 zł.

2.      Proponuje się zmniejszenie  planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 79 908 383 zł dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II  – pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 uofp”.

Zmiany wynikające z pkt 1 i 2 to dostosowanie planu finansowania zadania do harmonogramu robót przedstawionego przez wykonawcę.

3.     W związku z przesunięciem harmonogram robót przedstawionego przez wykonawcę dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” – pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 uofp”, w dziale 750 – Administracja publiczna proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł. Planowana w 2012 roku dotacja z budżetu Unii Europejskiej będzie zrealizowana w roku 2013. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 9 432 602 zł.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  37 864 471 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę  37 864 471 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego