W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 151 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok (XIV/151/2007)

UCHWAŁA  NR  XIV/151/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia  6 sierpnia 2007 roku

w sprawie  zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji,          

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

§ 1

 

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

 

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 i na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 .

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W związku z organizacją rozgrywek Ligi Mistrzów w piłce siatkowej na terenie lodowiska JASTOR, których współorganizatorem jest Miasto  zachodzi konieczność odpowiedniego przygotowania obiektu lodowiska do tej imprezy.

Wobec tego zachodzi konieczność zakupu podłogi zabezpieczającej taflę lodowiska, jej transportu, wykonania konstrukcji stalowej  oraz zakupu sprzętu sportowego do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Wprowadza się zatem nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup podłogi zabezpieczającej taflę lodowiska JASTOR na kwotę 245 508 zł.

Środki na powyższy cel proponuje się przenieść z wydatków bieżących planowanych na organizację tej imprezy w miesiącu maju br. w wysokości 125 000 zł oraz ze środków pochodzących z rozliczenia zadań, które finansowane były z wydatków niewygasających w roku 2006.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego