W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 721 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok (XXXIII/721/2005)

Wersja strony w formacie XML
 

Uchwała  Nr XXXIII/721/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększyć planowane etaty w placówkach oświatowych finansowanych w ramach SKUU na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.       Po stronie dochodów proponuje się zwiększyć:

a)       prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.670.000 zł,

b)       dotację celową z gminy Pawłowice w wysokości 10.000 zł w ramach zawartego porozumienia na doposażenie samochodu bojowego KMPSP.

2.       Po stronie wydatków proponuje się:

a)       Zwiększyć plan wydatków remontowych, w tym:

-          Remonty nawierzchni ulic o 800.000 zł,

-          Remont nawierzchni dróg o 500.000 zł,

-          Remonty przedszkoli – Publiczne Przedszkole Nr 7 o 30.000 zł,

-          Remont rolby – MOSiR o 10.000 zł.

-          Remont kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Gagarina i Powstańców Śl. o 170.000 zł,

b)       Zwiększyć plan wydatków majątkowych, w tym:

-          Budowa chodników o 500.000 zł,

-          Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o 150.000 zł,

-          Zakup syreny alarmowej o 25.000 zł,

-          Zakupy inwestycyjne dla KMPSP  o 8.830 zł,

-          Zakupy inwestycyjne dla PUP  o 10.000 zł,

-          Modernizacja lodowiska JASTOR ( zakup tablicy wyników na lodowisko) o 50.000 zł,

-          Zakup sprzętu  do rehabilitacji dzieci w WSR dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju o 100.000 zł.

c)       Zwiększyć plan wydatków w placówkach oświatowych finansowanych w ramach Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia o 398.530 zł w związku z rozliczeniem liczby uczniów za 2004 rok.

d)       Zwiększyć plan wydatków bieżących dla Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 17.640 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

e)       Zwiększyć plan wydatków KMPSP o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie samochodu bojowego – wydatki bieżące.

f)         Dokonać przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach środków Zarządu Osiedla Zofiówka i Zarządu Osiedla Chrobrego w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

g)       Zmniejszyć plan odsetek od kredytów i pożyczek o 100.000 zł; zmniejszenie to  wiąże się z wcześniejszą niż planowano w budżecie miasta spłatą zaciągniętych kredytów.

 

 

Załącznik Nr 2

W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1, dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok, tj. „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

 

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć liczbę etatów kalkulacyjnych o 251,91 w palcówkach oświatowych finansowanych w ramach SKUU na podstawie Uchwały RM Nr XXVII/578/2004 z 16 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań oświatowych w mieście Jastrzębie Zdrój.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane